Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

eCall storing BMW APK akeur?

Vraag gesteld door J.W. Bickelmeijer op 20 juni 2024

Bij het starten van de motor worden wij ongevraagd gebeld door 112. Er schijnt ook een SOS knop bij de knoppen van de binnenverlichting te zitten, waar wij geen weet van hadden. De BMW garage kon geen verklaring geven, want dit komt sporadisch voor. Uiteindelijk na uitlezen zou het het functiecentrum in het dak KUNNEN zijn. Totale kosten € 624,07 incl btw. Nu lazen we op internet dat deze functie ook uitgezet kan worden, maar de garage zegt dat hij dan niet door de APK keuring komt.
Is dit zo? Deze voorziening is verplicht vanaf 2018, maar onze BMW is van 2013. Geldt deze verplichting dan voor de apk? Verder mijn vraag of deze (ongebruikelijke) storing nog op de fabriek verhaald kan worden, omdat dit zelden of niet bij dit soort auto's voorkomt. Graag uw mening wat voor mogelijkheden wij hebben. 

Merk: BMW
Type: 114i 3 deurs
Bouwjaar: november 2013
Brandstof: benzine
 

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Uw BMW 114i is van november 2013 en is voorzien van een z.g. eCall systeem. https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/standpunten/e-call Bij een heftige botsing zendt het eCall systeem onmiddellijk een alarmsignaal vanuit de auto naar de meldkamer. Dit alarmsysteem heeft wat ons betreft verschillende levensreddende voordelen.

Om die reden heeft de RDW in het APK reglement eCall ook bepaalde keuringseisen toegewezen om de functionaliteit te waarborgen. De eis is als volgt; ''Het eCall-boordsysteem van personenauto’s moet deugdelijk zijn geïnstalleerd en geconfigureerd en goed werken''

De wijze van keuren is als volgt; ''Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd. Indien mogelijk door de technische kenmerken van het voertuig en indien de nodige gegevens beschikbaar zijn, wordt de controle mede uitgevoerd met behulp van een elektronische interface''.

De bovenstaande eis geldt feitelijk voor alle voertuigen die hiervan voorzien zijn. Dus ook wanneer het bouwjaar van de betreffende auto van vóór 2018 is. In alle nieuwe auto’s vanaf voorjaar 2018 wordt dit oproepsysteem immers verplicht ingebouwd. De bovenstaande wijze van keuren meldt wel dat afkeur geldt ''wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven''. Je zou nog kunnen zeggen dat wanneer dat signaal niet meer afgegeven wordt, het toch nog APK goedkeur zou kunnen betekenen, ondanks dat eCall niet meer zal werken.

Maar dat is verre van wenselijk en hoop ik dat uw dealer een inspanning wil leveren om op een coulante manier met de kosten om te gaan. Voor alle betrokkenen is het toch wenselijk het systeem weer deugdelijk te laten functioneren. Misschien dat uw dealer óók bij de importeur zich voor u wil inspannen om qua kosten er samen uit te komen. Een feit is echter wel dat uw BMW inmiddels 11 jaar oud is. Hoewel je gerust mag stellen dat een dergelijk veiligheid verhogend component het gedurende een autoleven moet volhouden, wordt het lastig om na 11 gebruiksjaren nog iemand aansprakelijk te stellen voor deze kosten. Maar misschien dat er toch een bevredigend compromis valt te sluiten. Bijvoorbeeld 1/3 deel van de kosten voor u, een gelijk deel voor de dealer én voor de importeur. Misschien dat iedereen zich daarin kan vinden.