Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fabrieksgarantie en stage 1 tuning

Vraag gesteld door op 30 november 2022

Als de auto bij de dealer gekocht, motorisch stage 1 getuned is en na verloop van tijd komen er gebreken. Kan de dealer dan altijd zeggen dat het door de tuning komt en zo alle verantwoordelijkheid  opzijschuiven? Kan de dealer dit alleen zeggen als er motorisch gerelateerde defecten zijn of ook als bijvoorbeeld een achterlicht stuk zou gaan. Moet de dealer kunnen aantonen dat het defect is ontstaan direct als gevolg van de tuning? Zo niet kan er dan er dan aanspraak worden gemaakt op de fabrieksgarantie? Zijn er arresten die de koper gelijk geven als niet aangetoond kan worden dat er een relatie is? Het gaat dus om het feit of de dealer zonder bewijs de tuning kan aanmerken als oorzaak en dus de fabrieksgarantie kan laten vervallen.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft een vraag over de gevolgen van het stage 1 tunen van de motor van uw auto voor een toekomstige aanspraak op de fabrieksgarantie. U wilt graag weten of de garantiegever een aanspraak op de garantie mag afwijzen als een auto na aflevering gechiptuned is of dat hier aanvullende voorwaarden voor gelden. Ook wilt u graag weten wie de bewijslast draagt als het gebrek waarvan herstel gevorderd wordt onder garantie ogenschijnlijk niet in relatie staat met het chiptunen van de auto.

Chiptuning

Bij stage 1 chiptuning wordt er een softwarematige aanpassing gedaan, zodat de motor andere prestaties levert dan af fabriek. Ondanks dat er geen onderdelen worden toegevoegd of aangepast, zorgt deze aanpassing wel voor een andere, vaak zwaardere, belasting. Naast de motor zelf zal onder andere de versnellingsbak en delen van het onderstel vanwege deze veranderde belasting andere slijtagepatronen volgen.

Garantie

Garantie is een toezegging van de verkoper dat het product bepaalde eigenschappen heeft en dat u gedurende de overeengekomen periode recht heeft op kosteloos herstel van gebreken. Tijdens de garantieperiode hoeft alleen aangetoond te worden dat er sprake is van een gebrek. Partijen zijn vrij om de inhoud, omvang en voorwaarden van een commerciële garantie te bepalen.

Uitsluitingen op garantie

Veel fabrikanten en importeurs sluiten middels de gehanteerde garantievoorden toekomstige claims uit, als er een aanpassing aan het voertuig is gedaan, zoals chiptuning. Bij een garantieclaim kan de garantiegever in een dergelijk geval verwijzen naar de uitsluitingsclausule en kan geen aanspraak gemaakt worden op de geboden garantie.

Conformiteit

Naast een eventuele garantie heeft u op grond van de wet recht op een product dat voldoet aan de redelijke verwachtingen die u daarvan mag hebben. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de kilometrage en de leeftijd. Als er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al bestond op het moment van aflevering, dan heeft u ongeacht de verstreken periode na aflevering, recht op kosteloos herstel. U zult in dat geval wel moeten bewijzen dat er sprake is van een gebrek dat u niet hoefde te verwachten en dat dit gebrek al aanwezig was op het moment dat de auto werd afgeleverd.

Conclusie

De garantiegever moet bij een garantieclaim in beginsel zorgen voor herstel. Als de garantiegever echter kan bewijzen het gebrek niet onder de overeengekomen garantie valt, dan bestaat er geen verplichting tot herstel. Indien is overeengekomen dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie als de auto gechiptuned is, dan kan de garantiegever volstaan met verwijzing naar het betreffende overeengekomen beding. Het is vervolgen aan de gerechtigde tot garantie om te bewijzen dat de claim wel onder garantie hersteld zou moeten worden.

In beginsel zou een (consumenten)koper dan kunnen overwegen om kosteloos herstel te vorderen op grond van non-conformiteit. In dat geval zal de koper moeten aantonen dat er sprake is van een gebrek wat hij op grond van de overeenkomst in redelijkheid niet hoefde te verwachten en dat het gebrek al (latent) aanwezig was op het moment van aflevering.
Als men ‘zelf’ aanpassingen doet aan een product is het in de praktijk erg lastig om te bewijzen dat deze aanpassingen niet (mede) de oorzaak vormen van het gebrek dat moet worden hersteld,

Meer weten?
Garantie | ANWB
Klachten na aankoop - ANWB