Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoge brandstofprijzen

Vraag gesteld door op 21 maart 2022

De brandstofprijzen rijzen de pan uit. De ANWB moet nu opkomen voor de automobilisten. Wat kunt u als belangenbehartiger voor de automobilisten doen?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

 

Brief aan minister  

Onze voorzitter Marga de Jager heeft begin maart in een brief aan minister Kaag van Financiën gevraagd om de btw-opbrengst boven een benzineprijs van 1,711 euro te bevriezen en de accijns te verlagen. Het bevriezen van de btw scheelt al 14 cent bij een gemiddelde pompprijs van 2,27 euro.

U kunt de brief lezen op ANWB: bevries btw-opbrengst brandstof en verlaag de accijns.

Maatregelen regering

De regering heeft o.a. door deze brief besloten om de gevolgen van de recente prijsstijgingen van olie en gas voor consumenten te verminderen  door de accijns op benzine en diesel met 21% te verlagen. De ANWB heeft vervolgens, net zoals meerdere organisaties en instanties, bij het ministerie van EZK gevraagd waarom de accijnzen op andere brandstoffen, zoals LPG en LNG daarbij niet zijn meegenomen, wat ook naar onze mening eerlijker zou zijn geweest.

Op 17 maart 2022 heeft staatssecretaris van Rij in een debat met de Tweede Kamer toegezegd dat de aangekondigde verlaging van de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 ook gaat gelden voor LPG en LNG. De accijns op LPG (waaronder vloeibaar propaan en butaan) en LNG wordt met 4,1 cent per liter verlaagd.

De verlaging van de accijnzen op brandstof is overigens onderdeel van een breder pakket aan maatregelen die het kabinet heeft genomen om mensen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie, met daarbij een focus op lage en middeninkomens.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van rijksoverheid.nl: Maatregelenpakket om gevolgen stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl