Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijhulpsysteem 'Keep Lane Assistant' uitschakelen?

Vraag gesteld door op 9 januari 2022

Sinds kort heb ik een nieuwe auto met een keep lane assistant. Ik vind deze functie gevaarlijk omdat het voertuig corrigeert als je de belijning dreigt te overschrijden als je op wegen rijdt waar je 60 km/u mag rijden.

Nu kan ik de functie uitschakelen maar de fabrikant heeft het zo gemaakt dat de functie iedere rit weer wordt ingeschakeld. Kan de ANWB daar werk van maken?

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat een rijhulpsysteemfunctie bij uw auto niet naar wens of behoren werkt hetgeen mogelijk tot verkeersonveilige situaties kan leiden. Uw auto corrigeert als u de belijning dreigt te overschrijden (keep lane assistant). Daarbij blijkt dat het ook lastig is om deze rijhulpfunctie uit te schakelen. Want bij iedere nieuwe rit is de auto weer zo afgesteld dat alle rijhulpsystemen het weer doen. U zou graag willen dat de ANWB daar werk van maakt.  

De ANWB is voorstander van innovatie en het steeds verder automatiseren van voertuigen maar dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Rijhulpsystemen moeten hun betrouwbaarheid bewijzen voordat deze in het openbare verkeer kunnen worden ingeschakeld.  Dit geldt in het bijzonder voor systemen die direct op het remmen/versnellen van het voertuig ingrijpen. Het spreekt immers voor zich dat fouten hierin tot onveilige verkeerssituaties of zelfs ongevallen kunnen leiden.

Meldpunt onveilige voertuigen
In de afgelopen periode zijn er meerdere soortgelijke Ledensignalen hierover bij ons binnengekomen en wij gaan hier aandacht voor vragen bij de partijen die hier op landelijk en Europees niveau bij betrokken zijn.

Een van de partijen is het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Zij hebben onlangs daarvoor een meldpunt opgericht, zie  RDW meldpunt onveilig voertuig. Ons advies is om uw ervaring óók te melden bij het RDW, de uitvoerende instantie van de wetgever. Hoe meer meldingen, hoe sterker het signaal.

Wat heeft de ANWB tot nu toe gedaan? 
Een paar jaar geleden heeft de ANWB i.s.m. de gezamenlijke Europese mobiliteitsclubs een gebruikersonderzoek (Systemen in de praktijk getest - ANWB) gedaan over deze rijhulpsystemen. Daaruit bleek dat de informatie over deze slimme hulpsystemen in moderne voertuigen een stuk beter moet. Meer dan 70% bleek niet volledig op de hoogte te zijn van de werking van deze systemen.

Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat fabrikanten geen goede of onvoldoende informatie gaven. Ook zijn er verschillende aanduidingen voor dezelfde systemen in omloop. Daarom heeft de ANWB toen i.s.m. andere partijen een overzicht (en youtube filmpje) gemaakt van alle autorijhulpsystemen. Wilt u daar meer weten, klik dan op Welke rijhulpsystemen zijn er?