Systemen in de praktijk getest

Een moderne auto kan 'om zich heen kijken', anticiperen op wat de voorganger doet, helpen bij inparkeren en zelfs een naderend ongeval zien aankomen en ingrijpen. Het geheim zit 'm in een combinatie van camera's, radartechniek en slimme sensoren die in de auto zijn ingebouwd en met elkaar samenwerken. Een krachtige computer verwerkt alle informatie en ondersteunt de bestuurder in zijn rijtaak of neemt deze in sommige gevallen zelfs helemaal over.

De huidige systemen zijn er om de bestuurder te helpen, maar tussen datgene wat technisch en theoretisch mogelijk is en hoe dat vervolgens in de praktijk werkt zit vaak een wereld van verschil. Dit komt enerzijds door de gebruiker die de werking van de systemen onder- of overschat en daardoor niet correct gebruikt. Anderzijds werken de systemen in de praktijk ook nog niet altijd in alle situaties. De ANWB doet daarom regelmatig onderzoek naar nieuwe technieken op veiligheid en gebruiksgemak in de praktijk.

Onderzoek: Informatie over slimme hulp in auto moet beter

Informatie over slimme hulpsystemen in moderne voertuigen moet een stuk beter. Meer dan 70% van de autobezitters is niet volledig op de hoogte van de werking van deze systemen. Dat blijkt uit onderzoek van ANWB in samenwerking met FIA en de gezamenlijke Europese mobiliteitsclubs. Uit het onderzoek, uitgevoerd door Royal Haskoning DHV, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en TNO, komt naar voren dat fabrikanten geen goede of onvoldoende informatie geven. Ook zijn er verschillende aanduidingen voor dezelfde systemen in omloop.
Welke systemen zijn er?

Moderne auto’s kunnen de bestuurder helpen door afstand te houden, bij te sturen of zelfs te remmen en verkeersborden te herkennen of te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Dat gebeurt met systemen zoals adaptive cruise control, autonome noodremsystemen of rijstrookondersteuning. Deze slimme hulpsystemen worden ook wel ADAS (Advanced Driver Assist Systems) genoemd.

Gebruikersonderzoek

Het gebruikersonderzoek is uitgevoerd in zes landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland. Via een aantal stellingen is getoetst of automobilisten, waaronder gebruikers, op de hoogte zijn van de juiste werking van de hulpsystemen. 

De ondervraagden is in het onderzoek gevraagd naar hun kennis over zes systemen, die tegenwoordig vaak in nieuwe auto’s zitten. Te weten:

  • Autonoom noodremsysteem;
  • Adaptive Cruise Control;
  • Rijstrookondersteuning;
  • Snelheidslimietherkenning;
  • Forward Collision Warning;
  • Driver Monitoring Systems voor afleidings- of vermoeidheidsdetectie.

Ruim 70% tot 99% is dus niet volledig op de hoogte van de juiste werking van ADAS. Hieruit blijkt dat afhankelijk van het systeem 1% tot 30% van de automobilisten deze allemaal foutloos wist te beantwoorden. Slechts éénvijfde van de ondervraagden bleek enige uitleg te hebben ontvangen van de verkoper. 
Gebruikersonderzoek

Autoverkoop

Sommige dealers geven een auto mee voor een proefrit zonder de koper te begeleiden, terwijl andere verkopers juist meerijden. Deze laatste groep verkopers ziet het als service om de systemen goed uit te leggen. Meer dan een kwart van de kopers had zich verdiept in het - vaak lijvige – instructieboekje. Ook leerde men door het gewoon uit te proberen. Geen aanrader.

Momenteel richten merken zich vooral op de marketing en promotie van ADAS. Door de brede beschrijving in de vorm van marketing kan de automobilist een beeld krijgen dat de systemen tot veel in staat zijn. Dit beeld kan leiden tot overschatting van deze systemen bij de automobilist, wat weer kan leiden tot onveilig rijgedrag.

Uitleg vinden over mogelijkheden en beperkingen van een systeem bleek een stuk lastiger. Zo moesten de onderzoekers bij één Nederlands automerk vijftien keer klikken op de website voor zij de gewenste informatie konden vinden. Ter vergelijking, op de Britse website van hetzelfde merk, hoefde dit maar vier keer. Bovendien werden op de Britse site vijf van de zeven onderzochte systemen nader toegelicht. Op de Nederlandse pagina moeten consumenten het doen met informatie over slechts twee van de zeven systemen.
Onderzoek automerken

Technische eisen aan ADAS

Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig aandacht voor ADAS is in de wetgeving. Zowel nationaal als internationaal worden er geen wettelijke eisen gesteld aan het ontwerp van ADAS. Voor de meeste systemen zijn er zijn alleen aanbevelingen, algemene ontwerpeisen en richtlijnen voor het veilig gebruik ervan. De ANWB roept de overheid daarom op met betere regelgeving te komen, zodat er meer uniformiteit komt in de werking van ADAS en de naamgeving. 
 

Volledig FIA-onderzoek

Oudere onderzoeken

ANWB ondersteunt onderzoek TU Delft naar zelfrijdende auto’s (2019)
Verwachtingen werking Lane Keep Assist nog te hoog gespannen (2017)
Aandacht kan verslappen met ACC (2016)