Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom is de wegenbelasting zo hoog

Vraag gesteld door R. Bosker op 25 december 2020

Waarom heeft de ANWB de wegenbelasting niet zo laag kunnen houden als in bijv Duitsland? Heeft U geen enkele macht of heeft U er niets voor gedaan? Ook de belastingen op benzine-en hybride-auto’s zijn hier extreem hoog, terwijl het aandeel in NO2-uitstoot van personenauto’s miniem is tov industrie en scheeps-en luchtvaart (en deze betalen helemaal geen belasting op hun smerige brandstof!). De elektrische auto’s worden te veel bevoordeeld, omdat ze meestal worden opgeladen met houtstook-stroom (‘biocentrales’). Een standaard hybride is nog steeds de beste keuze, maar die betaalt net zo veel wegenbelasting als een gewone benzine-auto. Het blijkt dat plug-in hybrides heel vaal gewoon op benzine rijden en daarbij zelfs meer benzine verbruiken dan de lichtere standaard benzineauto’s en juist deze hebben wel belastingvoordeel!

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

Dank voor uw melding waarin u vraagt wat de ANWB heeft gedaan om de verhoging van de wegenbelasting tegen te houden in vergelijking met de omringende landen. Ik begrijp uw frustratie, er verandert ook veel op autobelastinggebied. 

Onze belangenbehartigers hebben hun belangrijkste inspanningen op dit dossier (autobelastingen) op awnb.nl gezet. Dat is één van de plekken, naast de Kampioen waar zij de leden informeren wat zij hierin doen en wat ze gaan doen. 
In het kort komt het er hier op neer dat de ANWB vindt dat de huidige autobelastingen niet verder mogen stijgen en zo eerlijk, evenwichtig en toekomstbestendig moeten worden, zodat iedereen in de toekomst naar rato meebetaalt. Voor elk motorvoertuig moet per kilometer de juiste prijs worden betaald: voor het gebruik van het voertuig (fossiel, hybride of elektrisch) en van de weg. Hoe ze dat willen doen, kunt u lezen in Elke reis de juiste prijs - ANWB, onze visie over de toekomst van autobelastingen.

Hoe de ANWB denkt over de ontwikkeling van de elektrische auto en uitstoot van andere industrieën in relatie tot het klimaatakkoord (uitstoot) kunt u lezen op Klimaatakkoord (anwb.nl). Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.