Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kosten elektrische auto

Vraag gesteld door op 3 december 2020

Vandaag heb ik een berichtje gelezen over de kosten van elektrische auto's. Vooral de mededeling m.b.t. de lagere energiekosten bevreemdt mij ten zeerste. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u gekozen voor het laagst mogelijke tarief (thuisladen) maar dat is voor velen niet weggelegd. In tegendeel, als je huurt of in de stad woont is de kans groot dat thuis laden er niet inzit en je dus afhankelijk bent van openbare laadpalen waarbij de prijs begint bij € 0,41 cent en oploopt tot € 1,00 (exclusief de kosten van laadpas en bijbehorende administratiekosten).
Daarnaast zijn de elektriciteitsnetwerken pas over 10 jaar in staat om de grote hoeveelheid stroom te verwerken. Dat nog los van het feit dat de grootste hoeveelheid stroom nog met gas wordt opgewekt. Veelal wordt verwezen naar het succes van de Formule E, maar daar worden de accu's met vervuilende dieselaggregaten opgeladen, dus hoezo CO2 neutraal.

Wij wonen in Sittard en de dichtbij zijnde laadpaal is meer dan 2 km bij ons vandaag. Omdat Sittard op zwart zaad zit, er een beperkt aantal auto's in de straat kan parkeren en de verhuurder geen enkel teken van leven geeft op ons verzoek om een laadpaal te installeren, zijn wij genoodzaakt om dus 2 kilometer van ons huis te laden. Voor ons ligt het omslagpunt tussen benzine en elektriciteit rond de € 0,35 (p/KWh) daarboven is elektrisch rijden duurder.

Uit de recente ontwikkelingen (Tesla, Ford e.d.)  mag je je afvragen hoelang een accupakket het volhoudt. Hoewel er ± 250.000 km genoemd wordt, is dat maximaal dus tot dat de accu écht niet bruikbaar is. Snelladen is (vooralsnog) niet echt aan te bevelen en onder de 70% van de capaciteit van de accu mag je je afvragen hoe snel een accu verder degradeert. De kosten voor een accupakket liggen hoog en (zoals wij zelf gemerkt hebben) wordt daar waar het het accupakket aangaat door de fabrikant alles gedaan om deze NIET onder garantie te repareren.

Met de huidige bereik én problematiek is het dus de vraag hoeveel je auto na 5 jaar nog waard is.

Ik denk dan ook de de door u gemaakte berekening veel de florisant is.

Antwoord van Niels

Antwoord van Niels

ANWB Expert

 

Energiekosten
De energiekosten worden, naast het verbruik van de auto zelf,  sterk beïnvloed door de laadmethodes die beschikbaar zijn en hoe die benut worden, zoals u zelf ook aangeeft. Bij onze berekeningen gaan we uit van een combinatie van deze laadmethodes waarbij de verdeling gebaseerd is op een praktijkgemiddelde van zestig procent thuis laden, dertig procent bij publieke laadpalen en tien procent snelladen. Dat geeft een gemiddelde kilometerprijs van net iets meer dan € 0,06 per kilometer.
Elektriciteit is per kilometer goedkoper dan benzine, maar hoeveel goedkoper hangt dus sterk af van waar je je auto oplaadt.

CO2 uitstoot
Hoeveel minder CO2 een elektrische auto uitstoot hangt ook van een aantal factoren af.
Om een vergelijking te maken met brandstofauto’s moet niet alleen de CO2 uitstoot tijdens het rijden worden bekeken maar ook de CO2 uitstoot tijdens de energieproduktie. Dat geldt zowel voor elektriciteit als fossiele brandstoffen.
De totale uitstoot waarbij deze factoren meegeteld worden, noemt men de well to wheel-uitstoot (WTW) genoemd. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de WTW-uitstoot van een elektrische auto drie tot viermaal lager is dan die van een benzine- of dieselauto. Ook bij de huidige energiemix, met een beperkt percentage zonne- en windenergie.
Naast deze CO2 uitstoot veroorzaakt door het rijden komt ook bij de productie van een auto CO2 vrij. Vooral de productie van het accupakket veroorzaakt een aanzienlijke extra uitstoot van CO2, verder is de productie van een elektrische auto niet wezenlijk anders dan die van een brandstofauto.
Door de CO2 uitstoot tijdens het produceren van een accu is de klimaat-impact van een nieuwe elektrische auto in de showroom groter dan die van een brandstofauto. Doordat de elektrische auto per gereden kilometer echter minder CO2 uitstoot, loopt hij deze achterstand gestaag in en komt er een kantelpunt vanaf waar de elektrische auto de hogere CO2-uitstoot tijdens de productie teniet doet met een lagere uitstoot tijdens het rijden. Dit kantelpunt is van veel variabelen afhankelijk en heeft TNO becijferd op circa 39.000 kilometer voor een middelgrote auto. Aangezien de gemiddelde afgelegde afstand tijdens de levensduur van een auto zo’n 220.000 kilometer bedraagt, heeft de elektrische auto onder de streep 35 tot 55 procent minder CO2-uitstoot dan een vergelijkbare benzineauto.

Belasting van het stroomnet
De toename van het aantal elektrische auto’s vraagt inderdaad aanpassingen van het stroomnet. Netbeheerders bereiden zich echter hierop goed voor om overbelasting te voorkomen. Bovendien zullen steeds meer elektrische auto’s slim kunnen laden en niet meteen bij thuiskomst massaal aan de lader gaan maar wachten tot de belasting van het net minder is en de stroom goedkoper. Wanneer de mogelijkheid tot teruglevering van elektriciteit door auto’s groter wordt, kan het zelfs tot verlichting van het net leiden.

Levensduur accu
Het accupakket van een elektrische auto is een belangrijk en duur onderdeel dat ook na langere tijd nog goed moet functioneren. De moderne lithium-ion-accu voldoet hier aan. Onderzoek onder Tesla-rijders heeft uitgewezen dat vrijwel alle accu’s na 250.000 kilometer nog meer dan 90 procent van hun originele capaciteit hebben. Er is dus sprake van een heel beperkte batterijdegradatie en met het voortschrijden van de techniek wordt de levensduur van accu’s nog steeds langer.
Daarnaast geven autofabrikanten vaak garantie op 70% van de capaciteit van de accu van de elektrische auto na 8 jaar, of 175000 km. De fabrikanten zullen daarbij aan de voor hen veilige kant zitten.
Echter, belangrijk om te weten is dat niet alle eerste generatie elektrische auto’s al zo’n goed accupakket hebben, lees je daarom voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto goed in over de levensduur van het accupakket.
 
Tot slot wil de ANWB een objectief beeld geven van de situatie rondom elektrische mobiliteit, en daarbij de feiten van de fictie scheiden. Veelal zal daarbij een gemiddelde situatie worden geschetst, waardoor in individuele gevallen de situatie meer of minder florissant zal uitpakken.
In uw geval zal dat bijvoorbeeld gelden voor de prijs van elektriciteit voor het laden. Omdat u afhankelijk bent van openbare laadgelegenheden zal die prijs hoger uitvallen dan de laadmix waar wij mee rekenen, gebaseerd op het praktijkgemiddelde.