Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Koppeling en vliegwiel Fiat 500L

Vraag gesteld door T. Kuster op 15 oktober 2020

Ik heb vorig jaar in april een FIAT 500L gekocht uit 2013.
Nadat we er 35.000 km mee gereden hebben, blijkt de koppeling defect, maar, en dat is een bekend FIAT-euvel, ook het hydraulische systeem dat de koppeling bedient.
Kortom, een stevige reparatie waarbij de kop van de versnellingsbak inclusief het vliegwiel moest worden vervangen. Achteraf begrijp ik, dat dit een bekend euvel is. Maar ook zei mijn garage, dat hij altijd al vond, dat de koppeling relatief 'zwaar' intrapte. Bovendien bemerkte ik, dat de 'start/stop' nooit werkte. Achteraf begrijp ik, dit, want na deze reparatie is dit alles weer in orde, inclusief de start/stop.
Ik reken dit eigenlijk tot de 'kenbare' of voorzienbare defecten, waarvan ik vermoed dat verkopende dealer kennis kon hebben.
Mijn vraag is nu: kan ik hier de verkopende partij op aanspreken? Dit is een gerenommeerde dealer in Amersfoort. Ik had 3 maanden garantie - en kennelijk had ik zelf alert moeten zijn op die niet functionerende start/stop en daarop binnen de garantie die dealer moeten aanspreken. Maar mij ontbrak die kennis op dat moment.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Begin 2019 heeft u een occasion gekocht. Na 1.5 jaar en ongeveer 35.000 km heeft de onderhoudsgarage een probleem met de koppeling en versnellingsbak geconstateerd. Na reparatie van de koppeling werkte ook het start/stop systeem weer. De verkoper had juist verklaard dat het start/stop systeem niet werkte omdat de auto ‘niet met die voorziening was uitgevoerd’. Navraag heeft u geleerd dat de problemen met de koppeling meer voorkomen bij het soort en type auto. U wilt graag weten of u de verkoper kunt aanspreken voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de reparatiekosten.

Garantie
U heeft de auto gekocht in de staat zoals deze werd aangeboden. Bestaande defecten waarvan u bij op het moment van aankoop op de hoogte was, kunt u niet ‘onder garantie’ laten verhelpen. Als problemen ontstaan binnen 3 maanden na aankoop, dan kunt u die problemen onder garantie laten verhelpen tenzij de gebreken zijn uitgesloten in de garantievoorwaarden.

De problemen met de koppeling en versnellingsbak ontstonden na 3 maanden na aankoop. Zodoende kunt u geen herstel onder garantie vorderen van deze gebreken.

Non-conformiteit
Naast een eventuele commerciële garantie, heeft u ook wettelijke rechten. Een product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u van dat product mag hebben op grond van de overeenkomst. Welke redelijke verwachtingen u mag hebben van een tweedehands auto is o.a. afhankelijk van de aard van het gebrek, de betaalde prijs, de leeftijd en de kilometrage.

Rechten bij non-conformiteit
Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u daarvan mocht hebben, kunt u herstel, vervanging of aflevering van het ontbrekende eisen. De verkoper moet op grond van de wet het gebrek kosteloos verhelpen. Bovendien moet het herstel binnen een redelijke termijn plaatsvinden en met minimale overlast voor de koper.

Herstel door een derde
U moet de verkoper van het product in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen. Pas als de verkoper, ook na schriftelijk daartoe te zijn aangemaand, niet aan zijn verplichting tot herstel heeft voldaan, is de koper bevoegd het herstel door een derde te laten uitvoeren op kosten van de verkoper.

Conclusie
Door de auto te laten herstellen door een ander bedrijf dan waar u de auto gekocht heeft, heeft u formeel uw rechten op kosteloos herstel door de verkoper verspeeld. Tegenover de garage die het herstel heeft uitgevoerd blijft u aansprakelijk tot het voldoen van de genoemde prijs. U kunt dit bedrag formeel niet terugvorderen van de verkoper. Het start/stop systeem werkte niet toen u de auto kocht. Ten aanzien van het start/stop systeem was er geen sprake van non-conformiteit.

Het verbaasd desalniettemin dat de verkoper u niet juist heeft voorgelicht over het start/stop systeem. Hoewel u de onjuiste voorlichting waarschijnlijk niet kunt bewijzen, kan het raadzaam zijn om met de verkoper in contact te treden en de verkoper de uitgevoerde reparatie voor te houden. Soms blijkt een verkoper bereid tot het treffen van een coulance regeling.

Voor meer informatie over non-conformiteit, verwijs ik u graag naar onze website.