Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Nieuwe Ford Kuga PHEV mag niet opgeladen worden

Vraag gesteld door op 14 oktober 2020

In augustus heb ik bij de Forddealer een nieuwe Ford KUG PHEV gekocht. Bewuste keuze voor een PHEV i.v.m. milieu en omschakeling van fossiele brandstof naar elektrisch. Voorheen ook 4 jaar Mitsubishi Outlander PHEV gereden en dat beviel prima. Eind augustus las ik in de media dat de KUGA PHEV mogelijk in brand kan vliegen tijdens het opladen. Derde week van augustus kreeg ik van Ford Nederland een bericht dat er een terugroepactie plaats gaat vinden en dat mijn auto pas afgeleverd zal worden als er door de dealer de voorgeschreven aanpassing/update is uitgevoerd. Eind augustus bericht van de dealer dat de benodigde onderdelen voor de update binnen waren en de auto afgeleverd kon worden op 2 september 2020. Op 2 september nadrukkelijk gevraagd of ik de auto kan opladen en of het probleem voor mijn auto was opgelost. De dealer gaf aan dat ik kon laden want anders hadden zij niet kunnen afleveren.

Een week later, zo rond 8-9 september, ontving ik van Ford Nederland een mail dat alle bezitters van de Ford KUGA PHEV niet mochten laden en moesten rijden in de stand Auto EV. Ik heb in eerste instantie deze mail gezien als achterhaalde informatie omdat mijn dealer bij aflevering aangaf dat bij mijn auto aanpassingen waren doorgevoerd en ik dus kon laden.

Toen ik een paar dagen later in mijn Ford App (FordPass) een melding kreeg met daarin de oproep niet te laden, heb ik Ford Nederland gebeld. Ford Nederland gaf aan dat ook mijn auto niet geladen mocht worden en ik dus in de Auto EV stand moest rijden. De aanpassing die bij aflevering was gedaan was niet voldoende om het probleem van brandgevaar tijdens het opladen uit te sluiten. Als compensatie voor het ongemak zou Ford de fabrieksgarantie gratis verlengen van 2 naar 5 jaar. Ford Nederland verwacht een oplossing binnen enkele weken. Wereldwijd werd er gewerkt aan de oplossing. Begin oktober kreeg ik wederom een mail van Ford Nederland dat voor Ford veiligheid voorop staat en er met man en macht gewerkt wordt aan een oplossing voor het probleem van de KUGA PHEV maar dat het eerder enkel maanden gaat duren dan enkele weken. Als compensatie voor het ongemak zal Ford bovenop de garantieverlenging een brandstofpas van BP met 500 euro tegoed versturen. Hiermee wordt voor een deel de hogere brandstofkosten in vergelijking met kunnen gebruiken van volle accu/opladen vergoed, aldus Ford.

Vraag die ik heb is: is er sprake van non-conformiteit, immers de auto voldoet niet c.q. kan niet gebruikt worden waarvoor hij gekocht is en waarvoor Ford Nederland in al haar verkoopuitingen gewag van heeft gemaakt, namelijk hybride rijden door middel van een op te laden accu en een brandstofverbruik van .....per liter (ik weet de juiste waarden nu even niet maar in ieder geval waren deze per 100 km heel erg laag).

Wat is een redelijke termijn om de fabrikant de gelegenheid te geven om het probleem op te lossen. Men spreekt nu van enkele maanden maar daarmee is niet gezegd dat dat ook zo is. Wellicht gaat het langer duren. Dat is ook de toon die het bericht uitstraalt.

Doe ik er goed aan Ford formeel in gebreke te stellen c.q. aan te geven dat er sprake is van non-conformiteit en een termijn voor te leggen waarin het probleem opgelost moet zijn. Kunnen jullie mij hierin ondersteunen?

Wat zijn de mogelijkheden om de koop te ontbinden? Kunnen jullie mij daarin adviseren c.q. ondersteunen? Eerlijk gezegd is het plezier en het vertrouwen in deze auto nu al voor een groot deel weg.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U hebt onlangs een Ford Kuga PHEV gekocht. De auto werd door problemen met het oplaadsysteem later dan overeengekomen afgeleverd. Na één week gebruik werd de auto teruggeroepen door de importeur. De auto kan niet via de stekker opladen. De importeur heeft u een tankpas aangeboden t.w.v. € 500,- en de garantietermijn verlengd tot 5 jaar, maar heeft aangegeven dat het probleem niet op korte termijn kan worden opgelost. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is

Conformiteit

Een product moet voldoen aan de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De plug-in hybride auto kan niet via de stekker opladen. Het opladen via de stekker is een producteigenschap waarvan de werking noodzakelijk is om de auto als plug-in hybride auto te gebruiken. Zolang deze functie niet werkt, voldoet de auto niet aan de overeenkomst en is er sprake van non-conformiteit. Het niet correct functioneren van de oplaadfunctie is door de verkoper en importeur/fabrikant erkend. U hoeft zodoende niet meer te bewijzen dat het gebrek al bestond bij aflevering.

Rechten bij non-conformiteit

Als een geleverd product non-conform is en het gebrek al bestond op het moment van aflevering kan de koper van de verkoper kosteloos herstel van het gebrek vorderen. Als de verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper oplost, dan kan de koper ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Aanbod

Het aanbod van de tankpas en de verlenging van de garantietermijn verzachten de overlast van het gebrek, maar verhelpen het gebrek zelf niet. Het gebrek zelf moet ook binnen een redelijke termijn worden verholpen.

Redelijke termijn

Normaliter is een redelijke termijn voor herstel van een gebrek 2 á 3 weken. Omdat het gebrek niet simpel verholpen kán worden verholpen, zal een redelijke termijn in dit geval langer zijn dan enkele weken. Als uitgangspunt kan hierbij de termijn worden gebruikt waarvan de importeur stelt dat het gebrek in het gunstigste geval opgelost kan zijn.

Conclusie

Ik raad u aan om de verkoper in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn van twee maanden in acht te nemen. Daarbij raad ik aan te vorderen dat u in deze periode geheel schadeloos wordt gesteld voor de extra brandstofkosten. Voorts raad ik u aan om aan te zeggen dat als het gebrek niet binnen deze (ruime) termijn is opgelost, u de koop zult ontbinden. Na ontbinding zult u de auto teruggeven en moet de verkoper de aankoopprijs retourneren, gecorrigeerd zoals gebruikelijk bij gedwongen terugname.

Als u er met de verkoper niet uitkomt, kunt u het geschil voorleggen aan de geschillencommissie voertuigen.

Voor meer informatie over het ontbinden van de koopovereenkomst bij non-conformiteit, verwijs ik u naar het stappenplan op onze website.