Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gedeelde aansprakelijkheid bij achteruitrijden

Vraag gesteld door D. Zijlstra op 25 maart 2020

Gebeurtenis:
ik (A) verliet achteruitrijdend een parkeervak. Rechts van A stond een auto geparkeerd. Parkeervak links van A was onbezet. Om voetgangerszone te vermijden draait A, na rechtuit halverwege buiten het parkeervak te zijn gereden, naar rechts-achteruit. De voorkant van A overschreed een fractie van het linker parkeervak.

Tegenpartij B reed te gelijkertijd achterwaarts het linker parkeervak op. Tegenpartij vertelde dat hij hierbij op het beeldscherm keek van de achteruitrijcamera van zijn auto. Daarbij was voertuig A al schuin gedraaid, zodat voertuig B zich in de dode hoek bevond en binnen de draaicirkel van voertuig A inreed en hierop botste.

Op het schade-formulier hebben zowel A als B aangegeven dat zij achteruit reden op het moment van de aanrijding. De strijd die mijn verzekeraar nu voert is: er is sprake van een bijzondere manoeuvre. beide partijen reden achteruit.
De vraag is nu:

  • is dit een absolute kwestie van gedeelde aansprakelijkheid? of:
  • overheerst het feit dat A de weg versperde voor B door de oversteek van de carrosserie op het linker parkeervak, waardoor gedeelde aansprakelijkheid vervalt en A volledig aansprakelijk is?
Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent betrokken geweest bij een aanrijding. Zowel u als de tegenpartij reden achteruit op het moment van de aanrijding. Er is nu een discussie over de schuldvraag. U zou graag weten of dit zal leiden tot een schulddeling.

Achteruit rijden wordt in de wet gezien als een bijzondere manouevre (art54 Rvv) waarbij al het overige verkeer voorrang moet worden gegeven. Ontstaat er een aanrijding, dan ligt het zogenaamde "vermoeden van schuld" bij degene die achteruit reed.

Reden beide partijen achteruit, dan zal er een schulddeling komen. Daarbij kan nog van invloed zijn welke omstandigheden er nog meer speelden, naast het achteruit rijden. Reed een van de partijen bijvoorbeeld bewijsbaar aanzienlijk te hard, dan kan dat leiden tot een schulddeling van bijvoorbeeld 30/70, in plaats van 50/50. In dit geval was de tegenpartij bij het achteruitrijden op de weg aanwezig, waardoor de weg was versperd. Dit is echter een direct gevolg van de uitparkeermanouevre. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat dit van directe invloed is op de schulddeling.

Voor meer informatie over uw rechten na een aanrijding verwijs ik u graag naar onze website.