Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang bij het oprijden van een rotonde

Vraag gesteld door J.M. Beudeker-Klein op 21 februari 2020

In Utrecht is er een rotonde waarbij er haaientanden staan vóór het oprijden van de rotonde, zowel voor automobilisten als voor fietsers (op het naastgelegen fietspad). Het gaat om de rotonde bij de Maliebaan, Snellenlaan en Museumlaan.

Ik kom met de fiets van de Maliebaan en wil rechtdoor richting de Snellenlaan. Een auto komt van de Maliebaan en wil rechtsaf slaan richting de Museumlaan. Wie heeft er voorrang, de auto of ik? Ter verduidelijking zou ik graag een foto meesturen, maar dit kan helaas niet.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een vraag over een verkeerssituatie. Er is sprake van een rotonde voor zowel de rijbaan als voor een fietspad. Steeds voor het oprijden van de rotonde zijn op het wegdek haaientanden aangebracht. U wilt graag weten wie er voorrang heeft in de situatie dat een bestuurder van een auto de rotonde wenst te verlaten en u als fietser de rotonde wenst op te rijden.

Rotonde

Een rotonde is gelijk aan een kruispunt of splitsing van wegen waar alleen naar rechts mag worden afgeslagen. Art. 15 Rvv 1990 schrijft voor dat op een kruispunt bestuurders voor hen van rechts komende bestuurders voorrang moeten verlenen. Fietsers zijn bestuurders omdat  bestuurders alle weggebruikers zijn behalve voetgangers ingevolge art. 1 Rvv.

Op de rotonde moeten bestuurders voorrang verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders. De fietser komt van rechts en zou in de ongeregelde situatie voorrang hebben ten opzichte van de auto die de rotonde verlaat.

Haaietanden

In dit geval is echter een verkeersteken aangebracht op het wegdek. De haaientanden op het wegdek hebben betekenis dat bestuurders op de kruisende weg voor moet laten gaan ex art. 80 Rvv 1990.  Artikel 63 Rvv 1990 bepaalt vervolgens dat verkeerstekenens gelden boven de normale verkeersregels.

Conclusie

De fietser moet bestuurders op de kruisende weg voor laten gaan. In dit geval heeft de auto op de rotonde die de rotonde verlaat, derhalve voorrang op de fietser.

Voor meer informatie over de verkeersregels op rotondes verwijs ik u graag naar onze website.