Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijden met automaat in Mazda CX 5 november 2019

Vraag gesteld door op 28 november 2019

Bij het rijden in de file, stoplichten of wat langer stilstaan, kruipt de auto voorwaarts in D. Ook heeft de auto een I-stop. Wat is nu het beste bv voor de automaat om de schakelhandel op dat moment te zetten D, N of P?

Recent sloeg de motor af op de I-stop (bij stoplicht), hij stond toen in N, bij het verzetten naar D sloeg de motor weer aan met toch een behoorlijke schok in de auto/automaat.

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u de automaat van uw Mazda CX5 uit 2019 bij een verkeerslicht in de stand D kunt laten staan of beter in N of P.

Deze auto heeft een conventionele automaat met koppelomvormer. Als de i-stop in werking is, kunt u deze automaat gewoon in D laten staan in de file of tijdens korte stops. Als de i-stop niet werkt, kunt u de automaat bij korte stops ook in de D laten staan maar als u wat langer stil staat, kunt u beter naar N of P schakelen.

De schok die ontstond toen de auto afsloeg op de i-stop in de N stand en u de D stand inschakelde, is waarschijnlijk veroorzaakt omdat de boordspanning te laag werd en de motor daarom aansloeg precies op het moment dat de D werd ingeschakeld. Als i-stop actief is, start de motor normaal pas als de rem wordt losgelaten.