Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Non conformiteit?

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 15 mei 2019

Eind 2013 nieuwe Peugeot 5008 gekocht. Al snel. medio 2014 en in 2015, waren er gebreken met de motor die onder fabrieksgarantie begin 2016 zijn gerepareerd. Later bleek de motor, type THP, een constructie fout te kennen ('klant is bekend met THP motor ...."). Deze is uiteindelijk, na tussenkomst importeur en toen wij kennis kregen van uitzending Tros Radar, op kosten van importeur en dealer hersteld.

Dat wilde wij eigenlijk niet: wij wilden ontbinding koop o.g.v. non conformiteit (motor) en dwaling bij de koop (gebrek aan THP motoren was eind 2013 bij importeur al bekend en wij zijn daar door de dealer niet op gewezen). Wij vreesden dat een auto met een onderhoudshistorie als de onze feitelijk onverkoopbaar zou worden. Ook vermoedden wij dat er sprake is van 'collateral damage': door de constructiefout heeft de THP motor een defect (distributie ketting zou dat zijn, na 60.000 km) maar feit is dat alles wat er mee is verbonden ook defect gaat: airco, turbo, radiator, vervuilde motor. Werkelijk alles. En dure reparaties voor nieuw gekochte auto. En de auto staat jaarlijks een paar dagen tot een week onbruikbaar in de garage. Geen enkele vergoeding daarvoor.

Dealer en importeur hebben ons ons erop gewezen dat de wet ons verplicht om eerst gelegenheid te bieden tot herstel. En bij gebreke aan technische en juridische deskundigheid en vertrouwen als consument in de dealer en importeur cq. het merk Peugoet hebben we hen maar gevolgd.

Sindsdien is het voortmodderen. Jaarlijks - niet 1 jaar uitgezonderd - staat de auto een aantal dagen bij de dealer voor herstel aan de motor. Dus daargelaten gebruikelijk onderhoud. En sinds begin 2019 - 120.000 km - al weer 3 keer. Na elke reparatie is de auto meer defect.

Eind februari gerammel aan geconstateerd en heeft er duur herstel plaatsgehad aan distributieketting (naast regulier onderhoud zoals remblokken). Opgehaald en: olie verbruik steeg van 3 maandelijks naar 6 wekelijks en nog meer gerammeld. Binnen 4 weken terug naar garange toen is geconstateerd dat de distributieketting opnieuw defect was. Deze is vervangen, 2e distributieketting (een riem doet het langer), weer op kosten dealer en importeur ('coulanceregeling' maar ..... binnen 24 uur weer defect.

Mij zijn er wel klaar mee: geen reparatie zonder regelingen. Het wordt te duur. Desnoods terugnemen tegen gebruikvergoeding (non-confromiteit alsnog).

Men wil er niks van weten. Fabrieksgarantie is voorbij. Eerdere herstellingen (airco etc) aan motor niets te maken hebben met het distributieketting probleem. Nu zou o.a. turbo defect zijn: EUR 1.800 ex btw herstel. Zou normaal onderhoud zijn.

De dealer en importeur hebben eerst defect aan de 5008 verborgen gehouden. Begin 2016 erkent en zich beroepen op recht tot herstel. En nu wordt gezegd: eigen schuld dikke bult, er is 5 jaar verstreken.

Wij hebben het idee dat moedwillig informatie is achter gehouden, al bij de verkoop door de dealer, en dat wij sindsdien moedwillig door dealer en importeur aan het lijntje worden gehouden opdat wij onze rechten zouden verliezen. Is dat ook zo? Is het niet zo dat door de 2e vervanging van de distributieketting juist is komen vast te staan dat de auto inderdaad niet conform is en bovendien onherstelbaar? Hebben wij geen recht op vergoeding van de kosten van alle reparaties en kunnen wij de koop niet alsnog ontbinden? De auto is bij tweede hand verkoop zo goed waardeloos. dat zegt de dealer zelf ook.

Hoe ziet u onze juridische positie?

Liever een redelijke vergoeding terug van de koopprijs, meer dan EUR 35.000, dan hier ieder jaar weer velen duizenden euro's aan spenderen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In 2013 heeft u bij de Peugeot dealer een nieuwe 5008 aangeschaft. Sinds dien kent de auto - met THP motor - vele problemen. Zo is de distributieketting al vele keren vervangen. De huidige kilometrage bedraagt 120.000 km. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

THP motor
THP motoren van deze lichting staan bekend vanwege inwendige vervuiling van de motor als de problemen met de distributieketting.

Levensduur turbo, aircopomp en distributieketting
Bij normaal gebruik en regulier onderhoud auto, mag u van een auto van dit bouwjaar en deze kilometrage een langere levensduur van desbetreffende onderdelen verwachten.

Non-conformiteit art 7:17 BW
Wanneer een auto ondeugdelijk is, derhalve niet geschikt is voor normaal gebruik, dan voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de overeenkomst.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op non-conformiteit dient u de verkoper in de gelegenheid te stellen de gebreken te herstellen.

Reparatie kosten
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de reparatiekosten voor rekening en risico van de verkoper. Op grond van art 7:21 ;lid 3 BW dient herstel of vervanging binnen een redelijke termijn plaats te hebben en zonder ernstige overlast voor de koper.

De dealer heeft gelijk, wanneer deze stelt, dat zij het recht hebben het gebrek te herstellen of vervangen. Echter, wanneer na twee of drie herstelpogingen - distributieketting - heeft u het recht de koop te ontbinden, zeker gelet op al de overige gebreken.

Afschrijving
Nu de auto ondeugdelijk is, dient er bij afschrijving niet te worden uitgegaan van een commerciële afschrijving, doch van een afschrijving op grond van een gedwongen terugname door de verkoper (Peugeot dealer). Desgewenst kunnen wij voor u een dergelijke afschrijving berekenen.

Rechtsbijstand
Beschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze dan in wanneer u met de verkoper niet tot een vergelijk komt.

Geschillencommissie
Geschillen met een BOVAG aangesloten autobedrijf kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.