Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dieselauto

Vraag gesteld door W.J.A. van der Linden op 22 april 2019

Waarom worden er veel onjuistheden gemeld (ook door de ANWB-experts) over dieselauto's, zoals b.v. ook nog in de ANWB-Kampioen van februari.

De Euro 6.0 dieselauto met Adblue dosering (vanaf 2015) is namelijk schoner dan de benzine-variant Euro 6.0 vanaf 2015. De benzineauto heeft geen roetfilter en geen NOx-katalisator, terwijl deze wel een flinke roet-uitstoot geeft. Zelfs een ondeskundige kan dit eenvoudig zelf vaststellen door de vinger door de uitlaatpijp te halen. Hierbij blijkt dat de Euro 6.0 benzinemotor  (vaak voorzien van een lage-druk turbo) veel meer roet uitstoot dan een Euro 6.0 diesel. Hierbij valt nog op dat de uitlaat bij Franse diesels vaak geheel schoon is en kennelijk de meest effectieve roetfilter-systemen hebben. Ook is de NOx uitstoot van een Euro 6.0 diesel met Adblue lager dan een Euro 6.0 benzine. Verder is ook de CO2 uitstoot van de diesel duidelijk lager.

Ook bij het opvragen van de voertuiggegevens bij de RDW (www.ovi.rdw.nl), zie onder Motor en Milieu bij Milieuprestaties, kan eenvoudig vastgesteld worden dat de deeltjesuitstoot fors lager is bij de diesel Euro 6.0. 

Dat het omslagpunt waarop diesel goedkoper is dan benzine steeds hoger ligt, geldt alleen bij de aanschaf van een nieuwe diesel. Bij de aanschaf van een gebruikte Euro 6.0 diesel (v.a. 2015), geldt juist het tegenovergestelde. Omdat de aanschafprijs fors lager is dan de vergelijkbare benzine-variant, zijn de hogere vaste lasten al voor 6 tot 7 jaar ingelopen en deze auto's rijden duidelijk aantoonbaar schoner (mits er netjes wordt gereden). Bij de rijstijl "fel en snel" gaat de uitstoot van zowel de Euro 6.0 diesel als de 6.0 benzine zeer fors omhoog.

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U reageert op een artikel in Kampioen nr. 2 van 2019 over dieselauto's. In het artikel wordt onderscheid gemaakt tussen oudere diesels en de nieuwste generatie, die aanzienlijk schoner is. De oudere diesels liggen inderdaad onder vuur omdat ze verhoudingsgewijs meer schade toebrengen aan de luchtkwaliteit. Met de introductie van goede af-fabriek roetfilters is de roetuitstoot van diesels naar een acceptabel niveau teruggebracht, en kan zelfs lager liggen dan die van direct ingespoten benzinemotoren zonder roetfilter. Maar de NOx blijft veel hoger.

Vanaf de zogeheten euro 6-norm (inwerkingtreding 2015) zit er in de emissienormen voor diesels wel een belangrijke reductie van NOx, maar de praktijk bleek weerbarstiger. De werkelijke NOx- uitstoot van diesels blijkt veel hoger dan verwacht (en zit zomaar een factor 5 tot 10-maal hoger dan de normen) terwijl benzine in de praktijk ver onder de normstelling blijkt te zitten. Direct ingespoten benzinemotoren produceren meer roet dan indirect ingespoten benzinemotoren. Die hebben in Euro6 een roetfilter nodig om aan de norm te voldoen.

De nieuwste generatie diesels (Euro 6d temp) is aanzienlijk schoner, zo staat er ook te lezen in het artikel. Die laten eveneens een NOx uitstoot zien die ver onder de norm ligt.