Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerboete terecht?

Vraag gesteld door WJvD op 11 februari 2018

Zondagochtend 11hr stonden we geparkeerd met onze auto op een invalidenparkeerplaats. We hebben geen invalidenparkeerkaart. We ontvingen een parkeerboete. Nu staat er onder het bord invalidenparkeerplaats een onderbord met een tijdsaanduiding: ´18hr - 24 hr´. Hierdoor denk ik dat het een parkeervak is, maar dat deze alleen ´s avonds specifiek als invalidenparkeerplaats bedoeld is. Dat zou gezien de lokatie logisch zijn (naast een schouwburg waar alleen 's avonds voorstellingen worden gegeven). Wat is nu de goede uitleg van dit bord met onderbord?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een parkeerboete opgelegd gekregen. U vraagt zich af of de boete wel terecht is opgelegd, dar u buiten de, op het onderbord aangegeven tijden, geparkeerd stond.

Onderborden
Onder een verkeersbord kan een onderbord staan. Dit onderbord geeft een nadere uitleg van het verkeersbord. Bijvoorbeeld een bord J37 'gevaar' met op het onderbord voor welk gevaar gewaarschuwd wordt. Ook kan op een onderbord staan voor welke weggebruikers het geldt of voor wie niet: 'uitgezonderd fietsers en voetgangers', of een (parkeer)verbod dat geldt voor bepaalde dagen of uren.

Conclusie
Desbetreffende parkeerplaats is voorbehouden an personen in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, op het onderbord aangegeven tijden. Buiten deze tijden mogen ook personen, niet in het bezit zijnde van een gehandicaptenparkeerkaart, hun auto parkeren.
De boete is in uw geval dus ten onrechte opgelegd.

Informatie over bezwaar en beroep tegen de boete vindt u op onze website.