Naar artikel

Stationaire toerental te hoog bij een warme motor

Vraag gesteld door George v H op 12 oktober 2017

Mitsubishi 1.6 Automaat 27-NT-NK. Wanneer de motor op temperatuur is was het toerental onder 900 toeren. Nu is dit 1500
toeren bij een motor op temperatuur en loopt hoorbaar te snel.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn. P.S De auto heeft lang stilgestaan wegens gezondheidsreden, doch wel twee maal per week laten lopen. Graag uw visie hierop.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

Er is sprake van een te hoog stationair toerental bij uw Mitsubishi.

Dat zou kunnen duiden op een vervuild gasklephuis en stationaire regeling. Dat is wel een dealer klusje en mogelijk moet het gasklephuis opnieuw ingeleerd worden.

U zou óók de garage eerst kunnen verzoeken de basisafstelling van het gasklephuis opnieuw in te leren. Misschien is deze van slag vanwege een lange periode van stilstand.