Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

reparatiekosten automaat Subaru Forester 2,5 XT AWD AT

Vraag gesteld door jco op 19 maart 2018

auto is bijna 9 jaar oud heb er ca 136000 km meegereden waarvan jaarlijks met caravan ca 2000 - 5000 km overal in Europa en in de Alpen. De automaat was stuk en ik heb hem via mijn vaste garage laten repareren. De kosten daarvan bedragen ca € 6.500,--. Dit behelst revisie ATF-bak+ koppelomvormer inclusief onderdelen voor beide + revisie hydralisch brein, de- en montage van/op de auto de ATF-bak/koppelomvormer en AWF aandrijfonderdelen, autobergen van huis naar garage en van garage naar de Veluwe. Arbeidsloon € 4485,-,onderdelen € 710,--, Diversen klein materiaal etc € 110,-- BTW € 1115,-- Totaalkosten ca € 6.420,--. Ik vind dit heel erg veel geld.
Had via internet offerte van gespecialiseerd bedrijf ontvangen die dit alles uitvoerde voor € 2.700,--(inclusief BTW)
Wat is redelijk in deze situatie????

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft de automaat van uw Sabaru Forester laten repareren bij uw vaste garage voor een bedrag van € 6.420,-. U had een offerte van een gespecialiseerd bedrijf van € 2.700,-

Had u vooraf een prijsafspraak gemaakt met uw vaste garage en zo ja kunt u aangeven hoe het zover gekomen is dat u nu deze rekening heeft gekregen?

***

Reactie van jco:

Beste Leo,
Wat doe je als je pech hebt met de auto, dan bel je je eigen garage. Deze is langs geweest, electro en oliepeil gecontroleerd, konden niets vinden en voor nader onderzoek is de auto getransporteerd naar hun garage. Na een week kreeg ik een telefoontje dat de automatische transmisse stuk was en moest worden gereviseerd bij een gespecialiseerd bedrijf op de Veluwe. Revisiekosten waren ca € 3.500,-- ex BTW. In vol vertrouwen heb ik hen de werkzaamheden laten uitvoeren. Ben al 15 jaar klant dus had ik daar alle vertrouwen in en heb geen prijsafspraak gemaakt. Ter vergelijking en indicatie van de kosten heb ik via internet Automaticgear gevraagd mij een offerte te sturen. Dit is dus later en achteraf gebeurd zonder dat ik nog invloed had op de opdracht en activiteiten van mijn eigen garage. Kon dus ook niet meer de opdracht wijzigen.***

Reactie van Leo Ruijgrok:

Helaas heeft u vooraf geen afspraak gemaakt met uw garage en zult u de rekening dus moeten betalen.

Ik denk overigens niet dat het vergelijk tussen de rekening en de offerte van € 2.700,- een reële vergelijking is.
Het is niet duidelijk wat er voor € 2.700,- gedaan zou worden maar voor mij is het ook niet duidelijk wat er nu allemaal aan de auto gedaan is.

Het beste kunt u even rustig met uw garagehouder om de tafel gaan zitten en om uitleg vragen. Als u laat merken dat het bedrag u enorm tegenvalt kan hier mogelijk nog iets aan gedaan worden.***

Reactie van jco:

Beste Leo,
Bij het ophalen van de auto is het gebruikelijk gelijk te betalen en na mijn bezwaar heb ik met tegenzin betaald.
Ik heb later gebeld met Automaticgear, de rekening van de garage doorgenomen en zij garandeerde mij dat al de kosten op de rekening zijn inbegrepen in het geoffreerde bedrag van € 2700,--.
Ik heb bij het ophalen van de auto ook alles doorgenomen en mijn frustratie uitgesproken over de hoge rekening. Gisteren heb ik nog contact gehad dat ik kopieën van de onderliggende nota's van het bedrijf dat de revisie heeft uitgevoerd wil ontvangen, kreeg als antwoord dat hij niet wist of de rekeningen nog aanwezig zijn. Hij zou het nakijken en mij laten weten. Tot op heden niets meer gehoord. Op de nota staat ook 9,5 liter Subaru Special ATF-Oil (made in japan) prijs 450,49 ex BTW. Is deze olie inderdaad zo duur????***

Reactie van Michiel Claesen:

Door een nota te voldoen, zonder daarbij (op de nota) te laten vermelden, dat u onder protest betaald heeft, impliceert dat u akkoord bent met de reparatiekosten.U kunt hier vervolgens dan niet meer op terugkomen.

Inzage facturen
Het is ongeloofwaardig dat de dealer niet meer beschikt over deze facturen van de door hem ingeschakelde hulppersoon. Een onderneming dient deze facturen nummers 5-7 jaar te bewaren tbv de Belastingdienst.

Kosten olie
Gefactureerde kosten voor de olie zijn aan de hoge kant. Vergelijkbare premium olie (Kroon) kost per liter zeker de helft minder. Vraag de dealer om opheldering.

Prijsafspraak?
Graag verneem ik van u of we wel of geen prijsafspraak (vaste prijs of bij benadering) heeft plaatsgevonden met de dealer ter zake de uit te voeren reparatie.

Meer informatie over klachten na reparatie vindt u op.onze website***

Reactie van jco:

Hallo Michiel,
Ik heb wel mijn ongenoegen en frustratie over de totale kosten geuit bij het doornemen van de rekening maar niet mijn protest op de nota laten vastleggen. (Het is trouwens geen officiële rekening maar een soort offerte.)
In het telefoontje van de garage over de problemen heb ik gevraagd wat de reparatie ongeveer ging kosten. Hij zei mij dat de revisie ca € 3000 tot € 3.500,-- ging kosten. Daarna tot de melding dat de auto gereed was (na ca 3 weken) heb ik tussentijds niets meer vernomen van de garage.
Op de offerte/de nota en de website staat dat mijn garage is aangesloten bij de BOVAG en als zodanig ook de BOVAG garantie van toepassing is.
Ik heb ook digitaal een klacht willen indienen bij de BOVAG. Dit lukt echter niet omdat mijn garage niet voorkomt in het bestand van de BOVAG. Heb daarover gebeld met de BOVAG maar na onderzoek op naam, postcode, adres gaven zijn aan dat mijn garage niet is aangesloten. Mijn frustratie na jarenlange relatie (15 jaar) wordt almaar groter.***

Reactie van jco:

Beste Michiel,

Ik heb nog geen antwoord van je mogen ontvangen, wellicht krijg ik die nog. Inmiddels heb ik 2 dagen geleden ook mijn klacht neergelegd bij de BOVAG. Ik had nog eenmaal ingelogd bij de BOVAG op IMMO en toen kwam nu wel IMMO Rotterdam BV naar voren, dus wellicht dat naar aanleiding van mijn telefoontje actie door de BOVAG is ondernomen. Ik hoor graag nog van je.
Met vriendelijke groeten.***

Reactie van Michiel Claesen:

Wanneer een BOVAG-garagist voorafgaand aan een opdracht tot reparatie, een prijsopgave doet, welke bij benadering is (niet vaste prijs), dan dient de garagist bij een dreigende overschrijding van de prijsopgave met meer dan 10%,contact te worden opgenomen met de opdrachtgever (lees: u), teneinde de meerkosten te bespreken.

Indien de BOVAG-garagist dit heeft nagelaten, dan bent u de bij benadering genoemde prijs verschuldigd plus 10%.

Hoewell u de factuur wel volledig heeft voldaan, na mondeling protest uwerzijds, zou u kunnen overwegen - mocht de klacht bij de BOVAG bemiddelingsbureau geen soelaas bieden - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen (klachtgeld circa € 130,-), al dan niet met de hulp van uw eventuele rechtsbijstand. (NB: bij ANWB WW Compleet is rechtsbijstand inbegrepen).