Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is Belgische benzine kwalitatief véél minder goed dan Nederlandse?

Vraag gesteld door RemyWeert op 12 maart 2017

Ik woon in de grensstreek met België en tank daar regelmatig euro 95 (géén E10!). Volgens diverse mensen heb je van deze brandstoffen méér nodig dan van Nederlandse benzine. Zij beweren b.v. dat ik wel 100-150 km per tank minder zou kunnen rijden wanneer ik en België tank tegenover in Nederland. Ik heb het zelf nog nooit kunnen vaststellen. Vlgs. hun zeggen geldt dit ook voor Duitse en Oostenrijkse benzine. Ik was vorig jaar met de auto in Oostenrijk: niks gemerkt. Ben IK nu gek of hoe zit het?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U heeft een vraag over de kwaliteit van benzine. Die vraag krijgen wij vaker, maar in vrijwel alle gevallen vermoedt de vraagsteller dat de benzine juist in het buitenland van betere kwaliteit is dan die in Nederland, omdat men in het buitenland zuiniger rijdt.

Kwaliteitsnormen

Voor alle autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd en stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt en octaangetal. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations.

Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Bij alle pompstations in de EU moet brandstof worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen in kwaliteit

Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.