Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

hoeveel benzine mag je in nederland vervoeren in de kofferbak

Vraag gesteld door jmselder op 23 maart 2016

in kannen van 5 liter

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt hoeveel benzine u mag vervoeren in Nederland.

Vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs), en is onder meer uitgewerkt in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Rvgs), waarin het ADR als bijlage is opgenomen. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van het ADR, is het vervoer over land van gevaarlijke stoffen toegelaten, 3
Rvgs. Deze voorwaarden zijn, voor wat betreft het vervoer van brandbare vloeistoffen in hervulbare houders, geregeld in 1.1.3.1 onder a ADR:
- het wordt verricht door particulieren;
- de goederen zijn bestemd voor hun persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dan wel voor recreatie of sportactiviteiten; - zij zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel; - er zijn maatregelen genomen om elke lekkage onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen;
- de hervulbare houders worden door of voor particulieren gevuld, hebben een maximale hoeveelheid van 60 liter per houder en max 240 liter per transporteenheid.
Als het vervoer voldoet aan deze bepalingen, mag de bestuurder op grond van het vertrouwensbeginsel ervan uitgaan dat zijn handelen geen overtreding van de Wvgs noch van 5 WVW oplevert.

Voor de veiligheid is het advies maximaal 10 liter, gelijk aan de maximale hoeveelheid bij invoer.

U mag maximaal 10 liter invoeren vanuit Duitsland of België.