Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dwaling en te weinig onderzoek bij aanschaf autokoop ongedaan maken lukt niet

Vraag gesteld door Incredibliesje op 9 mei 2020

Ik heb een auto gekocht met meer dan 200.000 kilometer meer dan mij is verteld. Verder zou er een APK op zitten, die er niet op bleek te zitten. Ik heb bezwaar gemaakt, om de koop ongedaan te maken. Aangetekend is geweigerd 2 weken geleden, per mail gezonden, wel afgeleverd, niet geopend/gelezen. Per post zonder aangetekend doen toekomen. Geeft geen gehoor. En voldoende aanleiding, met alle schrijven en bevestigingen van RDW, dat er sprake is van opzettelijke misleiding en oplichting.

Maar politie kan niets doen ('u had zelf meer onderzoek moeten doen'), advocaat heeft aangegeven op basis van een betaald consult dat ze verwacht dat dit bij een rechter aan het kortste eind trekken is. Ik heb de auto geschorst en in garage staan. Ik kan me niet voorstellen dat dit de gang van zaken is, als het zo opzettelijk misleiding betreft, en dat er niets aan te doen is.

Alles in dossier wat ik inzichtelijk kan maken. Juridisch loket zegt dat ik in mijn recht sta om de koop ongedaan te maken. Politie heeft deze persoon met een fake garagebedrijf in de gaten, maar kan het niet als strafrechtelijke zaak aanpakken vooralsnog. Deze auto heeft vermoedelijk net zoveel kms gelopen als de auto die ik wilde vervangen. Wat is wijsheid?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht. Nu blijkt dat de auto 200.000 kilometer meer heeft gereden dan u dacht.

De vraag is wat bij de koop is afgesproken en onderzocht. U mag bij een professionele verkoper uitgaan van de juistheid van de kilometerstand, tenzij er duidelijke tekenen waren die u aan het twijfelen hadden moeten brengen.

U heeft brieven gestruurd, maar die worden niet aangenomen. Het niet aannemen van brieven betekent niet dat er geen stappen kunnen worden genomen. Dat zou te simpel zijn. Weiger je post, dan accepteer je het risico dat je niet weet wat er in de stukken staat. Het is wel frustrerend als een zaak zo loopt.

Als de kilometerstand bij aankoop duidelijk was en ook bewijsbaar, bijvoorbeeld gemeld op het koopcontract, dan kunt u wel degelijk stappen ondernemen als blijkt dat de kilometerstand niet klopt.

Voor uw juridische mogelijkheden bij een teruggedraaide kilometerteller verwijs ik u graag naar onze website.

 


***

 

 

 

Reactie van Incredibliesje:

 

 

De stappen van teruggedraaide kilometerteller zijn genomen, maar zonder resultaat. De politie heeft aangegeven dat ik zelf beter had moeten opletten, dus is een civiele zaak. De betaald ingeschakelde advocate die ik heb geconsulteerd zegt dat ik ondanks dat alles aantoonbaar niet klopt, ik dit vooraf beter had moeten onderzoeken, waardoor ook het teruggedraaide kilometerverhaal zijn kracht verliest. Ik krijg het advies dit niet op te pakken in een civiele procedure, omdat zij verwacht dat ik aan het kortste eind trek en alsnog voor de kosten ook van de gerechtelijke procedure opdraai... kortom, ik kan noch strafrechtelijk via de politie, noch middels een civiele zaak via een advocaat hier iets aan doen (en kansrijk zijn), zo is mij verteld. Ik krijg aan alle kanten de indruk dat ik mijn verlies maar moet nemen, die auto maar moet gaan rijden. Want er is niets meer aan te doen. Dan had ik maar beter op moeten letten.

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:

 

 

De mogelijkheden worden bepaald door het hele verhaal. Dus ook de omstandigheden bij de aankoop en de vraag of er zaken waren waardoor u beter had moeten opletten. Daar heb ik geen informatie over dus ik geef het uitgangspunt. Van belang is onder meer de status van de verkoper, professioneel/particulier... onderhoudsboekjes. U heeft inderdaad een onderzoeksplicht. Uitgangspunt is wel dat u mag uitgaan van de genoemde stand. De vraag is dus of er tekenen aan de wand waren waardoor u nadere vragen had moeten stellen...

Als de tegenpartij niet reageert is een stap naar de rechter nodig. Of dat zinvol is hangt naast de bewijszaken ook af van de hoogte van uw schade. Hoe hoger de schade en sterker het bewijs, des te eerder ga je naar de rechter.

Wij hebben geen inzage is alle stukken dus het is lastig om uw mogelijkheden precies in te schatten.

 


***

 

 

 

Reactie van Incredibliesje:

 

 

Er is iets voor te zeggen dat ik te goed ben geweest van vertrouwen. De beweringen zouden gestaafd worden door documenten in het handschoenenkastje die niet meer getoond zijn ('ik pak ze er zo bij'), en daar ben ik te gemakkelijk mee om gesprongen. Ik had er op moeten staan ze vóór de koop te zien. Maar meneer had haast en wilde ons al in al zijn goedheid op een zondag te woord staan en helpen. Het komt erop neer dat hij erop heeft aangestuurd dat het 'vergeten' is en ik daar niet op mijn strepen ben gaan staan. Ik had nooit kunnen vermoeden dat iemand zo opzettelijk de boel zou flessen. Heel dom van mij dus. Ik heb zowel de politie alle stukken laten beoordelen, als de advocate. Ik mag er aldus het juridisch loket vanuit gaan dat de geconsulteerde advocate deskundig genoeg is, dat het niet zinvol is nog andere advocaten gaan vragen (en betalen). Het lijkt erop dat ik kansloos ben.

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:

 

 

Zoals ik al aangaf hangt het van de feiten en het bewijs af wat uw kansen zijn. Recht hebben en recht halen lopen niet altijd gelijk op. Een jurist die de stukken heeft ingezien moet uw kansen wel kunnen inschatten. Als is aangegeven dat u weinig kans van slagen heeft dan kan dat ook goed zo zijn. Aangezien ik geen inzage in uw stukken heb kan ik daar echter geen verder oordeel over geven.