Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

minimale breedtes wegdek, fietssuggestiestroken, troittoirs CROW

Vraag gesteld door joep45 op 30 mei 2018

Mijne heren,
De gemeente wil - ivm het afkoppelen van de kolken van het riool - onze brede straat van 6 meter verkleinen naar slechts 4 meter en van 50 naar 30KM. In huidige straat van 6 meter zijn al 26 jaar gelukkig nooit ongelukken gebeurt. De straat keurt het plan van de gemeente unaniem af. Echter niet de de nieuwe snelheid van 30KM zone (Veiligheid voor iedereen. Ook mindervaliden., scootmobilen etc=Agenda 22 !). De gemeente wil ook geen fietssuggestie stroken maken in een 30KM (verblijfszone) zone en 4 mtr brede straat aanleggen.
De politie Eindhoven & Weert informeren ons dat hoe smaller de weg, hoe groter de kans op ongelukken voor alle weggebruikers.
Wij stellen voor om de beschikbare breedte van 12 meter (perceel tot perceel), als volgt te verdelen: trottoir- molgoot-fietssuggestie strook-wegprofiel -fietssuggestie strook-molgoot-parkeerhavens-trottoir. Bij een wegbreedt van ongeveer 4 mtr en 2 fietssuggestiestroken van 1.10+ handhaven wij bv de 6 mtr breedte, zoals die er nu ook ligt. Niet alleen veiligheid voor iedereen, maar ook het achteruit rijden van de percelen van onze koophuizen. De norm auto is 11.85mtr, dus een draaicircel van 6 mtr.

Kunt u ons svp aangeven wat de MINIMALE breedte van de diverse onderdelen mogen zijn, rekening houdend met de aanbevelingen van bv de CROW en eventuele andere aanbevelingen?


Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Ik heb uw vraag ter behandeling voorgelegd aan een collega. Ik zal hier spoedig op terugkomen.***

Reactie van Marika Oliviera:

Bedankt voor het wachten. Hieronder treft u ons antwoord aan:

Er zijn harde afmetingen waar een weg aan moet voldoen; de plaatselijke omstandigheden bepalen wat er mogelijk is. Wel zijn er richtlijnen voor het ontwerp van wegen. De keuze van maatregelen – en dus ook de breedte van wegen – is afhankelijk van de keuze voor de functie van de weg. Bij een zogenaamde Erftoegangsweg (zie ook de bijlage) met een snelheidslimiet hoort een andere inrichting dan bij een Gebiedsontsluitingsweg met een limiet van 50 km/uur. Een 30 km/uurweg kent in principe geen fietsstroken en geen voorrangskruisingen en al het verkeer rijdt op de rijbaan. Dit is mogelijk omdat 30 km/uurwegen meestal een lage intensiteit hebben. De bedoeling is dat het karakter van de weg “automatisch” zorgt voor het juiste gedrag van de verkeersdeelnemers.

De keuze van de gemeente kan dus een goede zijn, maar wij kunnen dat niet beoordelen. Ook hebben wij helaas niet de mogelijkheden om situaties ter plaatse te beoordelen. Daar ontbreekt het ons de tijd en mankracht voor.