Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

APK en een enkel defect ledje

Vraag gesteld door Arnold GK op 11 januari 2018

Ik heb onlangs mijn Golf Plus voor de APK keuring bij een dealer gebracht. Wat bleek bij het achterlicht waren twee ledjes van in totaal 20 stuks defect of knipperden. De overige 18 deden het gewoon goed. Mij werd door de dealer vertelt dat ik toch twee nieuwe units moest kopen aangezien ik met de twee defecte ledjes niet door de keuring kwam. Klopt dit wel?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of u door de APK komt als van de achterlichten, opgebouwd uit meerdere lichtbronnen 2 ledjes stuk zijn.

De keuringseisen voor de APK zeggen hier het volgende over:

"De in artikel 5.2.51 bedoelde lichten moeten goed werken. Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen mag door de defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen.

Wijze van keurenToelichting

Print

Licht opgebouwd uit led lampen

Tijdens de keuring moet de functie van de verlichting per licht worden beoordeeld. Het is toegestaan dat bij ingeschakelde achterlichten waarbij de richtingaanwijzer wordt aangezet het achterlicht de functie van de richtingaanwijzer overneemt en dus gaat knipperen".


Als het lichtoppervlak met meer dan 25% is afgenomen betreft het dus afkeur.

Overigens is het wel verstandig de lichtunits te vervangen als er eenmaal ledjes stuk gaan ook als het lichtoppervlak nog niet met 25% is afgenomen. De ledjes hebben ongeveer dezelfde levensduur en de kans is dus zeer groot dat er binnen zeer korte tijd meerdere ledjes zullen sneuvelen.