Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verbruik auto Crossland X 1.2 Turbo

Vraag gesteld door Picasso C4 op 18 april 2018

Volgens de papieren is het verbruik van deze auto 1 -19.6 maar volgens de verkoper niet meer als 1 - 14 kan dat of mag dat

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U vraagt of er een toegestane norm is voor het afwijken van de door de fabrikant opgegeven brandstofverbruikscijfers t.o.v. het werkelijke verbruik.

Dat is er niet. Overigens zijn de getallen afkomstig van de fabrikant gerelateerd aan de New European Driving Cycle (NEDC) emissietest om de hoeveelheid schadelijke stoffen te meten. De CO2-uitstoot maakt deel uit van deze methodiek en wordt op en laboratorium wijze vastgesteld. Dat getal is dus niet gerelateerd aan het praktijkverbruik dat met gemak 25-30 procent hoger ligt.

Tot september 2017 was de NEDC de verplichte cyclus. Deze laboratoriumtest zorgde voor erg lage verbruikscijfers die in de praktijk haast niet gehaald werden. Het verschil tussen de fabrieksopgave en het verbruik in de dagelijkse praktijk kon oplopen tot 40%. De genoemde emissietest ligt al langer onder vuur omdat dit te ver van de praktijk ligt en de consument dus makkelijk op het verkeerde been wordt gezet. Voor nieuwe auto's die op de markt verschijnen is een nieuwe testmethode van kracht (de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) en die is meer gericht op het gemiddelde praktijkverbruik van een auto.

Zoals gezegd is er geen maximaal toegestane afwijking. Het praktijkverbruik van een auto is per definitie zeer uiteenlopend omdat de ene berijder uitsluitend de plaatselijke supermarkt bezoekt en de ander lange afstanden op de buitenweg. Om tóch een beeld te hebben van andere Crossland X rijders en hun praktijkverbruik, kunt u de website Werkelijke Verbruik raadplegen. Daar worden de brandstofgegevens van zakelijke rijders genoteerd en een gemiddeld verbruik berekend.

Met de komst van de nieuwe meetcyclus WLTP zullen de verschillen tussen meting en praktijk een stuk kleiner zijn. Die klacht is daarmee hopelijk opgelost, maar omdat de aanschafbelasting is gerelateerd aan de gemeten CO2-uitstoot, heeft de nieuwe meting ook weer zijn ongunstige bijwerkingen.