Nieuwe auto duurder door hogere CO2-uitstoot

ANWB: nieuwe CO2-meting mag niet leiden tot hogere kosten

De nieuwprijs van veel auto´s gaat dit jaar omhoog omdat de CO2-uitstoot van die auto’s plotseling hoger is, schrijft de Telegraaf. Wat is hier aan de hand? De ANWB zocht het uit. 

Er komen bij de ANWB momenteel veel vragen binnen over stijgende autoprijzen als gevolg van CO2-uitstoot. Zoals deze: ‘Ik sta op het punt om een nieuwe auto te bestellen. De auto van mijn keuze kan pas in juni worden geleverd. Deze heeft een hogere CO2-uitstoot dan het vorige model met dezelfde motor. De verkoper zei dat de auto door de hogere uitstoot duurder zou kunnen worden. Ik begrijp niet hoe dat kan.’

BPM gekoppeld aan CO2-uitstoot

Het antwoord op deze vraag luidt in het kort: de meting om de CO2-uitstoot vast te stellen is veranderd. Die is realistischer geworden dan de oude meting, waardoor de CO2-uitstoot bij veel auto’s nu hoger uitvalt. Dat de prijs van de auto vervolgens stijgt heeft te maken met het volgende: de aanschafbelasting BPM is mede gebaseerd op de hoogte van de CO2-uitstoot. Hoe hoger de uitstoot, des te meer belasting moet er bij de aanschaf worden betaald. 

Wordt er dus niets aan de vaststelling van de BPM veranderd, dan worden veel nieuwe auto’s duurder. De staatssecretaris van Financiën Menno Snel en de Rai Vereniging, de belangenbehartiger van de Nederlandse auto-importeurs, gaan over dit onderwerp zeer binnenkort in gesprek. Voor auto's die al rijden verandert er niets, daarover is de BPM immers al afgedragen. Het betreft alleen auto's die recent nieuw op de markt zijn gekomen en al volgens de nieuwe testmethodiek zijn gemeten.

Oude meetcyclus was te rooskleurig

Waarom is de CO2-uitstoot die nu wordt gemeten bij een bestaande motor hoger dan voorheen? Dat komt doordat de manier waarop de CO2-uitstoot nu wordt gemeten anders is geworden. De oude meetcyclus (NEDC) voldeed niet meer. Het was een laboratoriumtest. Deze laboratoriumtest zorgde voor erg lage verbruikscijfers die in de praktijk haast niet gehaald werden. Het verschil tussen de fabrieksopgave en het verbruik in de dagelijkse praktijk kon oplopen tot wel 40 procent. Dat leverde veel klachten van consumenten op, die pleitten voor een realistischer meetmethode. Vanaf september 2017 worden nieuwe auto's volgens de WLTP getest (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Die geeft een meer realistische uitslag, lees hoger dan bij de NEDC. 

Auto kopen

Dit vindt de ANWB

Samen met de branche wil de ANWB in overleg met de overheid, omdat er is toegezegd dat er geen verhoging van BPM zou plaatsvinden door de omschakeling van NEDC naar WLTP. De invoering van een nieuwe typegoedkeuringstest mag voor de consument niet tot hogere kosten leiden. Bij overleg over de invoering van WLTP is door het Ministerie van Financiën te kennen gegeven dat er geen sprake zou zijn van een BPM-verhoging. De volgens WLTP gemeten CO2 wordt tijdens de overgangsperiode teruggerekend naar een CO2 waarde die volgens de NEDC van toepassing zou zijn. Het is nog de vraag hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien. 

Meer over autobelastingen

Een nieuwe auto kopen