Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

EGR-klep na vervanging weer kapot

Vraag gesteld door Robin0285 op 12 februari 2018

Hoi ANWB, vorig jaar heb ik een terugroepactie gehad voor mijn Seat Ibiza (VW motor met sjoemelsoftware). Kort hierna gaf mijn boordcomputer aan dat er een storing aan de EGR-klep was. Via dit forum werd ik geattendeerd op de coulance regeling van VW en werd mijn EGR koeler kosteloos vervangen. Nu, nog niet eens een jaar verder, geeft mijn boordcomputer een motorstoring aan. Ik heb de boordcomputer uitgelezen en er zijn twee storingen geconstateerd: 1) Storing verschildruksensor, 2) storing op EGR. De dealer die de boordcomputer uitlas (autobedrijf Rijnwoud) geeft aan dat ik terug moet gaan naar de dealer die de EGR koeler heeft vervangen (m. de koning). Bij deze laatste dealer heb ik donderdag een afspraak. Zij gaven aan dat indien het inderdaad de EGR klept betreft de reparatie op mijn eigen kosten is omdat zij geen 'garantie op garantie' geven. Hier ben ik echt verbaast over. Het kan toch niet zo zijn dat ik nadat ik onder een coulanceregeling van VW mijn EGR klep laat vervangen, deze na een jaar weer een defect vertoond én ik dat dan zelf moet betalen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een jaar geleden de EGR koeler van uw auto laten vervangen. De kosten daarvan werden onder coulance door VW vergoed. Nu is er een motorstoring. Deze reparatie valt niet onder garantie.

Als de eerdere reparatie onder garantie/coulance is uitgevoerd dan kan VW aangeven dat daar geen garantie meer op van toepassing is. Dat betekent niet dat u geen mogelijkheden meer heeft om kosten te verhalen. Die heeft u ook zonder garantie.

Op grond van de wet mag u redelijke verwachtingen hebben van de onderdelen die bij de vorige reparatie zijn vervangen. U hoeft normaal gesproken, bij normaal gebruik en goed onderhoud, niet al na een jaar rekening te houden met een nieuwe reparatie. Dat kan anders zijn als de oorzaak niet ligt in de vervangen onderdelen, maar in iets anders.

U kunt de dealer die de reparatie heeft uitgevoerd aanspreken op grond van deze redelijke verwachtingen. De dealer zal, nogmaals wel afhankelijk van de oorzaak, (een deel van ) de kosten van herstel op zich moeten nemen.

Voor de wijze waarop u de dealer kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan op onze website.***

Reactie van Robin0285:

Beste Annemieke, allereerst wil ik je bedanken voor de hulp! De begeleiding van de ANWB in dit soort zaken is echt super, snel en deskundig. Ik heb nog twee vervolgvragen. 1) De boordcomputer is uitgelezen door Autobedrijf Rijnwoud (een andere dealer dan degene die de EGT-koeler heeft vervangen). Zij gaven dat naast het defect aan de EGT er ook een storing aan de verschildruksensor geconstarteerd is. Dit zou nog wel steeds onder de coulance regeling van VW vallen. Klopt dit? 2) U verwijst dat ik conform wetgeving verwachtingen mag hebben over de onderdelen. Kan u mij verwijzen naar betreffend wetsartikel? Wederom, dank!***

Reactie van Michiel Claesen:

Verschildruksensor valt eveneens onder de speciale regeling van VW. Voorwaarde van deze regeling: kilometrage tot 250.000 km en 24 maanden na uitvoering software ipdate.

Contact met PON leerde dat de EGR nog altijd onder de speciale regeling van PON valt. De dealer kan derhalve wederom een garantieverzoek indienen voor de EGR. Mocht de dealer voet bij stuk houden, dan zal ik de garantie claim aan onze contactpersoon bij PON voorleggen.

Meer informatie over de speciale regeling van Volkswagen vindt u op de website van Volkswagen.