Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

garantie op reparatie airco

Vraag gesteld door Bushmaster op 6 juni 2018

Beste Experts. Wij hebben vorig jaar april een peugeot 308 gekocht bij de peugeot dealer. Vanaf het begin gaf de airco problemen. tot 3x is de pomp binnen de garantie vervangen, waarvan de laatste keer is uitgevoerd op 12 september 2017. Daarna heeft de airco goed gefunctioneerd. Echter vorige week gaf de airco weer de geest. Ik ben nu naar onze lokale garage gegaan, en hij heeft geconstateerd dat de krukas van de pomp afgebroken is, veroorzaakt door gruis van eerdere schades aan het aircosysteem. De dealer heeft klaarblijkelijk bij eerdere reparaties verzuimd om het systeem te spoelen waardoor nu dus deze schade is ontstaan. Niet alleen de pomp, maar ook de condensor en verdeelblok moeten nu vervangen worden. Een behoorlijke reparatie dus. Kan ik nog aanspraak maken op garantie bij de dealer?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt vorig jaar april een Peugeot 308 gekocht bij de Peugeot dealer. Direct na de koop kreeg u aircoproblemen. Tot drie keer toe is de pomp vervangen. Vorige week is de airco weer kapot gegaan. Een lokale garage constateert dat de krukas van de pomp afgebroken is door gruis van eerdere schades aan het aircosysteem. De dealer zou bij de eerdere reparaties verzuimd hebben om het systeem te spoelen.

Bij de beantwoording van deze vraag ga ik ervanuit dat de lokale garagist alleen geconstateerd heeft wat de oorzaak is het van het probleem en dus niet gerepareerd heeft. Indien hij namelijk wel is overgegaan tot reparatie dan kunt u ten opzichte van de Peugeot dealer (verkoper) geen rechten meer afdwingen.

Bij de aankoop van een (tweedehands) auto heeft u als koper onderzoeksplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in ieder geval een proefrit dient te maken. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u moet doen. De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen.

Omdat het hier gaat om een herhaaldelijke reparatie zou u kunnen eisen dat de auto voor de laatste keer deugdelijk kosteloos gerepareerd moet worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt.

Een handig stappenplan dat u kunt gebruiken, vindt u op onze website.

Mocht het autobedrijf zijn aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u - als u er niet met de verkoper uitkomt – het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Voertuigen.