Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Zijn voor APK achterin gordels verplicht bij een verwijderde achterbank?

Vraag gesteld door Blauw gebakje op 26 maart 2018

Ik heb vanwege de honden de achterbank van mijn Twingo verwijderd. Kan ik voor APK de beschadigde gordels verwijderden? Of moeten deze vervangen worden door nieuwe? De gordels achterin hebben toch helemaal geen functie zonder achterbank?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de APK en de achtergordels bij een verwijderde achterbank.

Deze vraag hebben we eerder voorgelegd gekregen en ook ter beoordeling voorgelegd aan de RDW.

Het is niet toegestaan om onderdelen, zoals in dit geval de achtergordels, te verwijderen om daarmee de keuringseisen te ontwijken. Uiteindelijk zijn dit ook onderdelelen die fabrieksmatig aanwezig zijn. De gordels moeten dus aanwezig zijn én deugdelijk. De beschadigde gordels zullen dus vervangen moeten worden.

 


***

 

 

 

Reactie van Blauw gebakje:
Beste meneer van der Drift,

 

 

Omdat ik het zo scheef vond heb ik net zelf met de RDW gebeld. Zij zijn het niet met u eens.
Als er geen achterbank in de auto zit, hoeven er ook geen gordels aanwezig te zijn.

De gordelplicht gaat over zittingen. Geen zittingen, geen gordelplicht.

 


***

 

 

 

Reactie van Blauw gebakje:
Hartelijk bedankt voor uw antwoord.
Wat is de wet dan ontzettend scheef! U schrijft: "Het is niet toegestaan om onderdelen .. te verwijderen.."
Maar de achterbank mag wel verwijderd worden. De gordels achterin zou ik helemaal niet kunnen gebruiken zonder achterbank. Het sluitsysteem van de gordels zit immers in de achterbank.

 

 

Met een beetje pech moet ik dan ieder jaar speciaal voor de APK 2 nieuwe achtergordels hebben, omdat er honden achterin zitten die geneigd zijn erop te gaan kauwen..

 


***

 

 

 

Reactie van Jos van der Drift:

 

 

De RDW hebben wij eerder telefonisch benaderd met deze vraag. De betreffende keurmeester heeft toen aangegeven dat het verwijderen was toegestaan bij een gedemonteerde bank. Wellicht heeft u de zelfde weg gevolgd met het zelfde antwoord.

In een later stadium hebben we deze regel nogmaals voorgelegd, dit maal aan de manager APK van de RDW. Daar kregen we vervolgens het stellige antwoord dat het niet mocht, met ook een verwijzing naar het vakblad APK Keurmeester, uitgegeven door de RDW.

Wij betreuren de verwarring maar zijn óók op basis van het bovenstaande verhaal ervan overtuigd dat het niet is toegestaan. Daar was mijn eerdere antwoord ook op gebaseerd. Wij zullen de RDW ook confronteren met de onjuiste info die óók wij in een recent verleden hebben gekregen.

 


***

 

 

 

Reactie van Blauw gebakje:

 

 

Dat is inderdaad verwarrend.
Maar het gaat in mijn verhaal niet om verkeersveiligheid (zoals bij het verwijderen van een voorruit of portier).
Ik wil de gordels ook niet verwijderen om 'doelbewust de keuringseisen te omzeilen'. Ik wil de gordels achter verwijderen omdat ze totaal geen functie hebben zonder achterbank.

De keuringseisen voor APK zijn:
"Bescherming inzittenden
Artikel 5.2.47
Actuele regelgeving
1. Personenauto's die na 30 september 2000 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van gordels voor alle naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen."

Zonder achterbank geen zitplaatsen en dus geen gordelplicht.

 


***

 

 

 

Reactie van Jos van der Drift:
Ik blijf bij het standpunt zoals wij dat van de RDW hebben ontvangen.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Blauw gebakje:
Ik wil u hartelijk bedanken voor de uitgebreide antwoorden.
Ik vind het netjes dat u hier achteraan gaat bij de RDW om duidelijkheid te krijgen.

 

 

De tekst die u gedeeld heeft van de RDW, geeft geen duidelijkheid over mijn vraagstelling. Dat men geen onderdelen mag verwijderen wanneer dit invloed heeft op de verkeersveiligheid (zoals een voorruit of een portier), vind ik vanzelfsprekend.

Gordels achterin hebben echter totaal geen functie zonder achterbank en hebben dus ook totaal geen invloed op de verkeersveiligheid.

Gezien ik persoonlijk toestemming heb gekregen van de RDW, ga ik natuurlijk wel de achtergordels verwijderen. Dat is voor mij de meest praktische en meest goedkope oplossing.

Wanneer u vanwege eventuele verwarring voor anderen er voor kiest om deze berichten van uw site te verwijderen, heb ik daar ook begrip voor.