Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

dealer stelt mij verantwoordelijk voor mankement ingekochte auto

Vraag gesteld door Je roen op 29 september 2017

Ik heb dit voorjaar mijn auto in consignatie gegeven bij een bovag-bedrijf. De auto had juist een beurt gehad en een nieuwe APK en was bij mijn weten in orde. Voor de bemiddeling is 1000 euro betaald, ondermeer voor het verkoopklaar maken, het verlenen van garantie, en voor aansprakelijkheid op non-conformiteit. Na succesvolle bemiddeling en verkoop door de dealer bleek dat de schroefdraad in de wielnaven waren beschadigd doordat verkeerde wielbouten zijn gebruikt bij het plaatsen van nieuwe velgen. Die nieuwe velgen zijn geplaatst toen ik de auto in bezit had en dat is ook besproken met de inkopende garage. De nieuwe eigenaar merkte dit doordat enkele wielbouten loskwamen. Zelf had ik daar nooit iets van gemerkt.
Het bedrijf stuurt mij nu een rekening van 1500 euro voor reparatie van de schade. Hoe vervelend ik dit voorval ook vind, ik ben van mening dat ik daarvoor toch niet aansprakelijk kan zijn. Ik was niet van dit mankement op de hoogte en heb geheel te goeder trouw gehandeld.
Mijn vraag is nu of ik gehouden ben deze rekening te betalen

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw auto via een Bovag Bedrijf verkocht. Nu wordt u aangesproken voor een gebrek aan de auto door de nieuwe eigenaar.

Als u als particulier een auto verkoopt, moet u instaan voor de gebreken die de auto heeft. U bent verplicht de koper in te lichten over bestaande gebreken aan de auto waarvan u op de hoogte bent. Doet u dit niet, dan kunt u daarop worden aangesproken.

U heeft de auto in consignatie verkocht via een garage. De garage heeft in dit geval de koop geregeld. U blijft als particulier echter de verkoper en dus ook als verkoper aan te spreken.

De nieuwe eigenaar moet wel kunnen bewijzen dat u op de hoogte was van dit gebrek. Kan hij dat niet, dan zijn de kosten voor de nieuwe eigenaar zelf.

U kunt het beste schriftelijk reageren naar de garage en meedelen dat u niets wist van dit gebrek.

Van invloed kan nog wel de vraag zijn of u de nieuwe velgen bij een bedrijf heeft laten plaatsen, of dat u dit zelf heeft gedaan.***

Reactie van Je roen:

Dank voor uw reactie!
Het verhaal ligt nog net een slagje anders (en ik hoop voor mij gunstiger):
- de auto is ingekocht door het bedrijf en heeft enkele maanden deel uitgemaakt van zijn bedrijfsvoorraad. Uiteindelijk heb ik echter pas het geld ontvangen nadat hij deze had doorverkocht. De verkoop is dus echt via het bedrijf gegaan;
- De nieuwe eigenaar heeft dan ook niet mij aangesproken, maar het garagebedrijf. Het garagebedrijf heeft de schade ook hersteld. Het garagebedrijf wil nu echter de reparatiekosten op mij verhalen.
En tenslotte, ik heb destijds de velgen zelf vervangen.

Ik hoor graag of het bovenstaande nog iets aan uw antwoord verandert.
Groeten
Jeroen Bosch***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U geeft aan dat de auto al enige tijd in de bedrijfsvoorraad van de dealer was opgenomen. U geeft ook aan dat u zelf de velgen heeft aangebracht. U vraagt of dit het eerder gegeven antwoord nog verandert.

Deze informatie verandert het antwoord inderdaad, maar niet perse ten gunste van u. Als de dealer kan aantonen dat er verkeerde bouten zijn gebruikt waardoor deze schade is ontstaan, dan bent u daarvoor aan te spreken als vaststaat dat u de bouten heeft aangebracht.