Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ontbinden aankoop Camperauto

Vraag gesteld door VWCamperrijder op 13 december 2017

Kan ik de aankoop van een VW T5 California Camper ongedaan maken. Camper op 20-9-2017 aangekocht met 158.000 km voor € 39.000. Na de eerste korte vakantie van een week heb ik de auto voor inspectie bij de VAG dealer in mijn woonplaats gebracht met de klacht dat de wagen wat hokkerig reed. Er bleek teveel speling in de aandrijfas met homokineten en de steekas werden vervangen. Op voorhand werd het brandstoffilter vervangen en reinigingsmiddel voor de verstuivers toegevoegd. Dit alles bood geen soelaas. Wel heb ik na heel veel praten een coulance van € 250 van de verkoper ontvangen. Dit omdat het niet bij zijn garage in Venlo (geen V.A.G. garage!) veel goedkoper zou zijn. Hiervoor zou ik de auto dan naar Venlo moeten brengen (ik kom uit Haarlem). Ik heb uiteindelijk ruim € 1.000 aan garagekosten betaald. Na het uitlezen van de auto bij mijn garage bleek dat er in 2016 al beide brandstofpompen (elektronische en mechanische) werden vervangen. Volgens mijn garage duidt dit er op dat er al zoiets aan de hand moest zijn vwb het hokkerig rijgedrag. Vlgs hen is het zeer ongebruikelijk dat deze onderdelen moeten worden vervangen. Ook werd er een turbo afdicht ring vervangen. Vlgs mijn garage is dit ook al een aanwijzing.
Diagnose van mijn VAG dealer: 1) verstuivers in- en uitbouwen (€ 875) en controle (€ 500 moet worden uitbesteed) Bij vervanging 5 verstuivers € 4.525. Als dit niet het euvel blijkt te zijn 2) cilinderkop + nokkenas + stoters checken/vervangen (€ 5.675). In het ergste geval zou alles bij elkaar ruim € 10.000! kunnen gaan kosten. Ik heb geen vertrouwen in deze auto. Ook volgens mijn garage moet de verkoper (die ermee naar Griekenland was geweest) dit hebben geweten/bemerkt hebben. Het liefst wil ik de auto dan ook teruggeven en mijn aankoopbedrag retour krijgen. De door mij reeds gemaakte kosten van ruim € 1.000 tot nu toe, neem ik dan maar voor lief. M.i. heeft de verkoper mij een niet goed werkend product verkocht. Dit had hij kunnen weten. In het factuur staat dat ik 6 maanden garantie heb op draaiend gedeelte van motor en versnellingsbak. In hoeverre sta ik in dit specifieke geval in mijn recht? En kan ik de verkopende partij aanspreken op het doen ontbinden van de koop?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. U dient in eerste instantie de verkoper aan te schrijven en hem de gelegenheid te geven het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd. U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt). De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden.

Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u kunt de koopovereenkomst ontbinden.

Let wel op: in uw situatie hebt u al enkele reparaties door een andere garagist laten uitvoeren. Dat zou u wel tegengeworpen kunnen worden omdat u daarmee uw rechten ten opzichte van de verkoper verspild.

Een stappenplan waarmee u de verkoper kunt aanspreken vindt u op onze website.