Naar artikel

soorten diesel brandstoffen

Vraag gesteld door Golfdriver91 op 22 mei 2018

Geachte mederwerkers,

Kan u vriendelijk onderzoek laten doen voor ANWB expert.
Om het verschillende soorten diesel testen welke is zuiniger en beste presentatie voor het motor. zoals bij Shell, BP, gulf, Esso, Tinq, , Makro,Tamoil en Lukoil.
Ik had vorige keer altijd Makro diesel getankt. er komt meer Roet en roken uit. en als ik Bij Shell Fuelsave en Vpower diesel tankt dan komt bijna geen roet en roken en stukje zuiniger.

Mvg,
Gerrit

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

U merkt verschil tussen 'merkloze' dieselolie en diesel van een bekend merk.

Kwaliteitsnorm brandstof
Voor autobrandstoffen die in de EU verkocht worden gelden kwaliteitsnormen. Deze normering, in wetgeving vastgelegd, stelt eisen aan bijvoorbeeld de dichtheid, vlampunt, octaangetal, etc. Het betreft hier minimale (bv. octaangetal) of juist maximale eisen (bv. zwavelgehalte, of waterhoeveelheid) of minimum en maximum eisen (bv. viscositeit moet tussen die en die grens liggen). De kwaliteitsnormen zijn bekend als EN590 diesel en EN228 benzine. Stickers met deze normen zijn vaak zichtbaar op de pompen bij tankstations. Autofabrikanten hanteren brandstofvoorschriften waarin deze normen zijn opgenomen. In het instructieboekje van een benzineauto zal staan dat er (alleen) brandstof conform de EN228 specificatie gebruikt mag worden. Het gebruik van een andere brandstof (bijvoorbeeld ethanol) kan reden zijn tot afwijzing van de garantie. Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat bij alle pompstations in de EU brandstof moet worden verkocht die aan genoemde kwaliteitsnormen voldoet.

Verschillen tussen brandstoffen onderling
Ondanks de kwaliteitsnormering kunnen er wel degelijk onderlinge verschillen bestaan tussen brandstoffen, zoals u ook zegt te merken. Eigenschappen als energie-inhoud, soortelijk gewicht (de hoeveelheid kg brandstof per liter) en toegevoegde waarde middels additieven kunnen - binnen bepaalde marges die de kwaliteitsnormering toelaat - verschillen. Dergelijk verschillen zouden in theorie verschillen in bijvoorbeeld brandstofverbruik kunnen veroorzaken. Hoe groot dit soort mogelijke verschillen zouden kunnen zijn laat zich eigenlijk alleen bij uitvoerige tests onder laboratoriumcondities (rollenbank) vaststellen.

Dergelijke testresultaten kennen wij niet en zijn dergelijke tests vermoedelijk ook nooit uitgevoerd.