Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Motor Flush?

Vraag gesteld door Geert1964 op 24 april 2018

6 maanden geleden hebben wij een Mini Cooper gekocht van 3,5 jaar oud met 33k op de teller. Opdeze occassion zit 2 jaar garantie Mijn vrouw gebruikt deze auto voor woonwerk verkeer (5-6 km enkele reis) en incidenteel worden er ook langere trajecten (+200km enkele reis) mee gereden.
Onlangs vertoonde de auto een motorstoriing (emissie waarden zouden niet kloppen). De auto is bij de dealer geweest en deze constateert sterk vervuilde catalysator sensoren en wijt dit aan het rijden van korte stukken. Er wordt een motor flush geadviseerd waarvan de kosten (ruim 400 euro) buiten de garantie vallen.
Reden voor ons om deze occasion te kopen was oa de 2 jaar garantie. Is het redelijk dat de dealer dit voorstelt? Wij kunnen niet bepalen wat er in de voorgaande jaren met de auto gebeurd is en wensen niet op te draaien voor wellicht slecht onderhoud in het verleden. Daarnaast stellen de garantievoorwaarden geen eisen aan een minimal aantal te rijden kilometers en lijkt mij dit ook geen slijtage onderdeel zoals lampen of banden.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt 6 maanden geleden een auto gekocht van 3,5 jaar oud met 33.000km op de teller. Op de auto zat twee jaar garantie. Onlangs gaf de auto een motorstoring aan. De dealer constateerde sterk vervuilde katalysator sensoren. De reparatie zou €400,- bedragen. U vraagt zich af of u die kosten moet betalen aangezien u garantie van 2 jaren hebt.

Ik zou u graag willen adviseren, echter ik zou dan graag voorafgaand daaraan de garantievoorwaarden willen inzien. Die kunt u e-mailen naar experts@anwb.nl.***

Reactie van Marika Oliviera:

Bedankt voor het sturen van de garantievoorwaarden.

Het gebruik dat u omschrijft kan ik niet aanmerken als buitensporig gebruik en mag geen gegronde reden zijn voor het gebrek. Elke auto zou het gebruik zoals u genoemd hebt technisch aan moeten kunnen. Voorts staat niet vermeld in de voorwaarden dat u de auto niet voor korte afstanden mag gebruiken.

De auto die u hebt gekocht, moet namelijk voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd, koopprijs in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.

Gelet op het voormelde kunt u dus beroep doen op non-conformiteit. Dat houdt in dat de verkoper kosteloos over dient te gaan tot een oplossing.

In de garantievoorwaarden onder artikel 9 wordt aangegeven dat in geval van een geschil waar u niet uitkomt, u dat geschil kunt voorleggen aan de ANWB afdeling Expertise Motorvoertuigen voor een bindend advies. Die informatie klopt niet (meer) omdat die afdeling al jaren geleden is opgeheven. Indien u er niet uitkomt en de verkoper is aangesloten bij de BOVAG dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.