Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Dagrijverlichting in het buiteland

Vraag gesteld door Hendrikcorsa op 11 september 2018

Ik vind in de buitenlandinfo van de Anwb, zoals op de routekaarten en op de website geen informatie over welke landen de verplichting kennen tot het voeren van dagrijverlichting. Dat is sowieso een verbeterpunt vind ik. Ik heb nu elders moeten achterhalen dat deze verplichting ondermeer geldt in Hongarije en Frankrijk. Maar dit wetende, rijst de vraag wat dan die landen verstaan onder dagrijverlichting; is het alléén voor of ook achter? Immers de nieuwe auto’s vanaf 2011 tot 2015 hebben standaard dagrijverlichting vóór en niet achter. De nieuwe auto’s vanaf 2015 hebben altijd vóór en achter dagrijverlichting. Nu is mijn auto van 2011 en heeft dus vóór dagrijverlichting. Ik rijd dus door Hongarije en ik vraag me af of ik voldoende heb aan de dagrijverlichting vóór of dat ik wellicht moet voldoen aan de dagrijverlichting die sinds 2015 standaard is, dus vóór en achter. Kan het zijn dat ik nu de dagrijverlichting van mijn Corsa moet overrulen door het gewone dimlicht maar aan te doen om zodoende ook de achterlampen brandend te krijgen?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft vragen over dagrijverlichting in het buitenland.

Op onze landeninformatie, onder verkeersregels, kunt u per land de regels over verlichting lezen.

Dagrijverlichting heeft als functie naderende auto's beter zichtbaar te maken. Als er staat dagrijverlichting is de dagrijverlichting waarmee de auto een typegoedkeuring voldoende.

Zodra er sprake is van slecht zicht door bijvoorbeeld regen, mist of duisternis moet u dimlicht inschakelen.

Op onze website vindt u alles over autoverlichting.

***

 

Reactie van Hendrikcorsa:

 

 

Ik reageer langs deze weg op de expert die mijn eerdere vraag heeft beantwoord, zie hiervoor. Bij mijn casus, te weten autovakantie in Hongarije, is het vooral van belang om te weten wat de Europese wet of nog beter Hongaarse wet (immers Hongarije is nou niet bepaald het braafste jongetje in de Europese klas) eist vwb de dagrijverlichting. Toen de dagrijverlichting nog niet bekend was, circa 15 jaar geleden heb ik in Hongarije al een bekeuring gekregen omdat ik overdag geen verlichting voerde. Toen moest je gewoonweg het dimlicht aandoen om aan de verplichting te voldoen. Misschien moet dat tegenwoordig nog steeds? Ik bedoel misschien is men in Hongarije meegegaan in de Europese regel dat dagrijverlichting verplicht is op nieuwe auto’s, auto’s vanaf 2011, maar dat men dat voor Hongarije zelf aanvult met de achterlichtverplichting. En die situatie ligt nog meer voor de hand sinds in allerlei landen auto’s vanaf 2015 onder dagrijverlichting verstaan vóór- én achterlicht. Kortom, ik vind alléén het argument dat typegoedkeuring leidend is in deze materie niet sterk. Kan dit misschien nog verder uitgezocht worden?


***

 

 

 

Reactie van Marlijn van Gellicum:

 

 

U wilt weten wat de Hongaarse wet zegt over dagrijverlichting.

In de Hongaarse wet staat dat je overdag buiten de bebouwde kom dagrijverlichting (nappali menetjelző) of dimlicht moet gebruiken.

Dagrijverlichting
Dagrijverlichting is in 2011 ingevoerd op nieuwe automodellen om de auto bij daglicht beter zichtbaar te maken voor andere bestuurders. Het is verlichting aan de voorzijde die automatisch wordt ingeschakeld bij het starten van de motor en die uitgaat als het dimlicht wordt ingeschakeld. De achterlichten van de auto branden dan echter niet en daar zijn automobilisten onvoldoende op bedacht.

Om hieraan tegemoet te komen mogen bij auto’s die ná 30 januari 2015 hun typegoedkeuring hebben gekregen, de achterlichten tegelijkertijd met de dagrijlichten branden. De enige regeling voor dagrijverlichting is te vinden in Reglement nr. 48 van de Europese Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). Hierin is staat dat dagrijverlichting verplicht is, maar er staat niet dat het verplicht is dat de achterlichten automatisch moeten aangaan. Als de achterlichten niet automatisch aangaan, moet er een signalering aanwezig zijn die de bestuurder erop attendeert dat de achterlichten dan niet branden. Daarnaast staat in dit Reglement dat achterlichten ook niet hoeven te branden als duidelijk blijkt uit de dashboardverlichting dat de dimlichtset (voor- en achterlichten) moeten worden ingeschakeld.

Het bovenstaande geldt dus vanaf 1 februari 2015 voor nieuwe typen, d.w.z. de introductie van een nieuw model op een nieuwe typekeuring vanaf die datum. Dit geldt dus niet voor alle auto's die na 1 februari 2015 zijn afgeleverd. Soms is dit makkelijk aan te passen, en is dit al gebeurd, maar bij veel auto’s is dat niet het geval.

Dimlicht
DRL is niet voldoende bij slecht zicht door bijvoorbeeld regen, in de schemering of in een tunnel. In dat geval moet het dimlicht worden ingeschakeld (waarmee je dus ook de achterlichten inschakelt).

Conclusie
Niet alle auto’s hebben DRL. En van de auto’s die DRL hebben, hebben niet alle auto’s DRL aan de achterzijde.

U dient in Hongarije buiten de bebouwde kom DRL te voeren conform de mogelijkheden die de auto biedt. Beschikt de auto in het geheel niet over DRL, dan moet u dimlicht voeren. Bij slecht zicht moeten álle auto’s dimlicht voeren.

Om elke discussie te voorkomen kan het beste dimlicht worden gevoerd.