Nationaal Park Weerribben-Wieden

Rust en ruimte in grootste laagveenmoeras van Europa

Het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa is een oase van ruimte en rust voor mens, plant en heel veel bedreigde diersoorten zoals de Grote Vuurvlinder. In De Weerribben en De Wieden kun je genieten van een kanotocht tussen de rietkragen en de bloemrijke hooilanden en kun je je laten betoveren door het geheimzinnige moerasbos.

Het Nationaal Park De Weerribben-Wieden laat prachtig zien hoe open water langzaam in land kan veranderen. Bijzonder in dit zogenoemde verlandingsproces is het ontstaan van trilveen, een zompige massa dat nét beloopbaar is of als je pech hebt...  nét niet.

Naarmate het veen dikker en droger wordt, verandert het in moerasbos. Van die verlanding zijn veel unieke planten en dieren afhankelijk. Dankzij mensenhanden is het gebied zoals het is. Zou de mens niets doen, dan groeien trekgaten dicht. Om de diversiteit van flora en fauna te behouden, moet het park zowel land als water blijven.

Vanaf het water is de belevenis van rietlanden en hooivelden compleet. Je hoeft nauwelijks moeite te doen om bijzondere vlinders, libellen of moerasvogels te zien. Alleen de oplettende bezoeker treft de otter, het symbool van De Weeribben-Wieden. Dat hij precies hier leeft, zegt alles over de goede waterkwaliteit.

Praktische informatie

De Weerribben-Wieden heeft een oppervlakte van 6.100 hectare. Er zijn drie bezoekerscentra en een informatiepunt:

Activiteiten

Kijk voor leuke activiteiten op de website van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Dieren

In Nationaal Park Weerribben-Wieden vind je otters, moerasvogels zoals zwarte stern en vlinders zoals de grote vuurvlinder.

Honden

De hond kan beperkt mee. Kijk voor meer informatie op de website.

Gastvrijpunten en ontspanningsmogelijkheden

Daarnaast zijn er diverse terrassen en cafés, deze kun je vinden op de website van Nationaal Park De Weerribben-De Wieden.

Routes

Speciaal voor jou geselecteerd