Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wegenbelasting voor oldtimers vanaf 2014

Auto's jonger dan 40 jaar betalen kwarttarief of volledige MRB

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens van de oldtimervrijstelling naar 40 jaar gegaan. Benzineauto’s, motoren, bussen en vrachtauto’s uit 1987 of eerder komen in aanmerking voor een kwarttarief per jaar, met een maximum van 120 euro per jaar. 

Voor het kwarttarief is er een bijbehorende voorwaarde dat er ’s winters (van december tot en met februari) geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. NB Eigenaren van auto’s op diesel en LPG betalen met ingang van 1 januari 2014  wel de volledige MRB.

Uitbouwen LPG-installatie

Eigenaren van een auto op LPG hebben de mogelijkheid om de installatie uit te bouwen en weer op benzine te gaan rijden om zo te voorkomen dat ze het volledige MRB-tarief moeten gaan betalen. De uitbouw van een gasinstallatie mag door de eigenaar zelf gedaan worden, maar dit is niet helemaal zonder gevaar. Als het uitbouwen van de LPG-installatie wordt uitbesteed kan dit het beste worden uitgevoerd door een RDW erkend LPG inbouwstation. Dat bedrijf kan gelijk de verplichte keuring, die na uitbouw bij de RDW moet worden uitgevoerd, regelen zodat het kentekenbewijs wordt aangepast en de auto daarmee in aanmerking komt voor het MRB-tarief voor benzineauto’s en de overgangsregeling die op deze auto’s van toepassing is. De kosten voor uitbouw liggen dan meestal rond de € 300, afhankelijk van hoeveel er moet worden aangepast. Adressen vindt u op de site www.autogasinfo.nl. De keuring bij de RDW kost ongeveer 27 euro.

Wat zegt de belastingdienst

Eigenaren van een in aanmerking komend voertuig krijgen jaarlijks in het 4e kwartaal van de belastingdienst de vraag of hij of zij vóór 1 januari van het komend kalenderjaar kiest voor de overgangsregeling. De regeling eindigt in 2028 als de auto’s die in 1987 zijn toegelaten 40 jaar oud zijn. Hierop zijn echter uitzonderingen.

Als bijvoorbeeld na eind november een wisseling van eigenaar heeft plaats gevonden, dan heeft de nieuwe houder geen brief met uitleg gekregen. Dit geldt eveneens voor diegenen die eind november nog niet in aanmerking kwamen voor de overgangsregeling. Bijvoorbeeld een eigenaar van een personenauto waar na eind november de gastank is uitgebouwd.

Geen brief gehad?

Mocht u in aanmerking komen voor de overgangsregeling en u wenst van de regeling gebruik te maken maar u krijgt geen uitnodiging krijgt of u krijgt een rekening voor het reguliere tarief, dan moet u contact opnemen met de Belastingdienst via nummer 0800 - 0749 (gratis). 

In het kort

• Neem contact op met de Belastingdienst als u wel in aanmerking komt voor de overgangsregeling, maar geen uitnodiging hiervoor heeft gekregen
• Het kwarttarief geldt voor 9 maanden rijden, met een stalling in dec/jan/feb. Het tarief is max € 120 voor personenauto's en bedrijfsauto's, voor motoren is dit € 30
• Ook op straat parkeren is gebruik maken van de openbare weg
• In 2014 beginnen de auto's van bouwjaar 1974, vanaf de dag dat ze op kenteken zijn gezet, vrij te vallen
• Schorsing blijft altijd een optie als de auto niet op de openbare weg komt, maar niet als er al sprake is van een kwarttarief in hetzelfde kalenderjaar
• Voor een kampeerauto die aan de hiervoor gestelde eisen voldoet blijft het huidige drie maanden tarief bestaan
• De huidige evenementenregeling blijft bestaan

Lees meer

Voor meer informatie over de Motorrijtuigenbelasting kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Bij het onderdeel Veelgestelde vragen vindt u veel nuttige informatie (selecteer dan bij doelgroep: ‘Particulier’ en onderwerp: ‘Auto en Vervoer’).

Alles over Autobelastingen