Ooievaars in het Reestdal

Nederland, Drenthe, De Wijk

Aan de oevers van de Reest, in het uiterste zuidwesten van Drenthe, ligt een echt hoevelandschap. Het bestaat uit kleine essen, weitjes, bossen en bosjes, heideveldjes en moerasjes. Her en der staan enkele rietgedekte boerderijen. Zo’n beekgebonden hoevelandschap vind je nergens anders in ons land. Het is aangelegd door de mens, pas in de late middeleeuwen. Voor die tijd waagde niemand hier een stap te zetten in de uitgestrekte en gevaarlijke veenmoerassen. Laat je onderweg verrassen door de prachtige 19e-eeuwse landhuizen en de bijzondere planten en vogels. Vooral de ooievaar zal je niet ontgaan: bijna uitgestorven, maar nu weer volop aanwezig.

Tip: Wandel deze route via de gratis ANWB Eropuit app. Zoek de route in de app via de filters. Onderweg zie je op het kaartje waar je bent, zo kun je niet verdwalen.

Hond mee: tijdens deze hele route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de vele zandpaden.

Wie per bus reist: Vanaf halte Vijverweg loop je via de Dorpsstraat naar driesprong Julianaweg/Dorpsstraat, naar de molen.

1. Vanaf de molen (VVV De Wijk) bij Y-2635 rechtdoor richting IJhorst, Julianaweg. Na begraafplaats (links) net buiten het dorp ga je rechtsaf, schelpenvoetpad. Eerste schelpenpad linksaf, langs huizen (rechts) en grasland (links).

2. Eerste pad linksaf, langs akkerland en ijsbaan (links). Zandpad rechtdoor volgen. Einde zandpad (links zicht op voorzijde van Huize Dickninge) rechtsaf, asfaltweg.

3. Na stenen poortzuilen ‘Dickninge anno 1817’ bij Y-345 linksaf richting Meppel. Fietspad volgen en bij Landgoed De Havixhorst linksaf, klinkerweg.

4. Vóór ingang Hotel-Restaurant De Havixhorst , rechtsaf richting De Lokkerij. Wordt verderop zandweg. Je volgt nu ca. 1 km de paarse markering met witte looprichting van het Het Drentse Landschap. Voor de volledigheid volgt hier een beschrijving van dit traject:

5. Pad met bochten volgen, afslagen negeren. Op splitsing (bordje Lokkerij) rechtsaf. Iets verderop passeer je Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij. Na bezoek aan De Lokkerij terug naar het bospad en rechtsaf pad vervolgen. Bocht naar links.

6. Einde linksaf (links bouwland, rechts houtwal). Langs De Havixhorst (links). Waar markering naar links afbuigt naar toegang De Havixhorst ga je rechtdoor. Op fietspad rechtsaf (bekend van de heenweg). Eerste halfverharde weg rechtsaf, Staphorsterweg.

7. Je passeert een monumentale boerderij (rechts). Halfverharde weg met bocht naar rechts en naar links volgen. Einde linksaf, langs afsluithek (tolhek). Direct na tolhuis rechtsaf, langs boomwal (aan rechterzijde). Aan je linkerzijde heb je zicht op Huize Dickninge, rechts op het Reestdalgebied.

8. Bij grote duiventil bocht naar links volgen en dan rechtsaf, via witte houten brug de gracht over. Voetpad volgen langs riviertje De Reest (met vistrap). Bruggetje over. Op splitsing rechts aanhouden en iets verderop rechtsaf, via houten brug over de gracht.

9. Na de brug meteen linksaf, pad langs rododendrons volgen. Na groot wit hek rechtsaf. Meteen weer rechtsaf, zandpad (bekend van de heenweg). Rechtdoor lopen via smal laantje. Aan linkerzijde passeer je de achterzijde van Huize Voorwijk.

10. Einde linksaf, Dickningerpad. Eerste klinkerpad rechtsaf, De Vos van Steenwijkstraat. Op splitsing rechts, volgende splitsing links aanhouden (nog steeds De Vos van Steenwijkstraat volgen). Op de kruising linksaf, Julianalaan, terug naar de molen.

it middeleeuwse edelmanshuis is ruim tweehonderd jaar eigendom geweest van de familie De Vos van Steenwijk. Toen het laatste lid van de familie in 1956 overleed, is het verkocht en in gebruik genomen als bejaardentehuis.
Met de aankoop in 1981 door de Stichting Het Drentse Landschap veranderde het in een luxueus hotel-restaurant. Huis en tuin werden teruggebracht in de 18e-eeuwse stijl. Het herenhuis bestaat uit een vierkant hoofdgebouw met twee vooruitspringende zijvleugels, ingericht als stalling en koetshuis. Het huis wordt omringd door een grote tuin en een brede gracht.

Het beeldenpark de Havixhorst is gratis toegankelijk en dagelijks geopend av 10 tot 17 uur.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren er welgeteld negentien ooievaarsnesten in ons land. Om het uitsterven van de ooievaar tegen te gaan, heeft Vogelbescherming Nederland een herintroductieproject opgezet. De Lokkerij maakt deel uit van dit project. In 1981 startte het station met twee broedparen en tien jonge ooievaars. Geleidelijk kwamen er steeds meer broedparen, die hun jongen met succes hebben grootgebracht. Nu bestaat De Lokkerij uit ongeveer 175 broedparen, die in de wijde omgeving van het Reestdal hun nesten hebben gebouwd. U kunt het ooievaarsbuitenstation bezoeken van 1 mei t/m 1 sept. op za. van 13.00 - 17.00 uur. Schiphorsterweg 28, De Wijk, www.delokkerij.nl.

In de prehistorie was het Reestdal een gevaarlijk gebied van uitgestrekte veenmoerassen, waar geen mens zich vertoonde. Pas in de late middeleeuwen werd het veen door de eerste bewoners afgegraven; het maakte plaats voor akkertjes en boerderijen. Tijdens de 19e eeuw werd er goed geboerd in het Reestdal: de boeren hielden varkens en maakten boter. Monumentale boerderijen en landhuizen herinneren aan deze bloeitijd. Nu is het Reestdal een afwisselend landschap van graslanden, eikenhakhoutbosjes, akkers en moerasjes. De Reest stroomt kalm van Dedemsvaart richting Meppel. Gelukkig zijn de kronkels er nooit uitgehaald.