Vragen en antwoorden

Belangrijke informatie over je ANWB Parkeren-account

Onze samenwerkingspartner Yellowbrick gaat in de loop van 2022 over op een nieuw systeem, waarbij er slechts één account op hetzelfde mailadres of mobiele telefoonnummer mogelijk is. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden over deze verandering.

Het nieuwe systeem van onze samenwerkingspartner Yellowbrick ondersteunt na de overgang één account per e-mailadres. Om eenvoudig te kunnen blijven parkeren, vragen we je daarom aan te geven welk account je wil koppelen aan je e-mailadres. We begrijpen dat dit een extra handeling van jou vraagt; de handeling is eenvoudig uit te voeren via de blauwe keuze knop in de e-mail.

Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2022 zijn. Uiteraard word je te zijner tijd vooraf door ons geïnformeerd over de veranderingen en voordelen van het nieuwe ANWB Parkeren.

Dit komt, vanwege meerdere ANWB Parkeren accounts die er zijn, waarbij dit e-mailadres gebruikt is. De e-mails lijken hetzelfde, maar per e-mail verschilt de naam van de geadresseerde en het klantnummer. Let er goed op bij het doorgeven van je keuzes dat je het juiste klantnummer aan het gewenste e-mailadres koppelt.

Ja, per e-mail verschilt het klantnummer en de naam van de geadresseerde. Om ervoor te kunnen zorgen dat er in de toekomst geen problemen ontstaan met inloggen, willen we zeker weten dat iedereen een keuze heeft gemaakt.

Je kunt straks maar één account hebben per e-mailadres. Daarom vragen we je om één van de accounts te koppelen aan een ander e-mailadres. Je kunt dit account koppelen aan een eventueel, tweede persoonlijk e-mailadres, een e-mailadres van een ander gezinslid of je kunt een nieuw e-mailadres aanmaken. 

Je kunt je keuze doorgeven door in de e-mail die je ontvangen hebt van ons, te klikken op ''Keuze doorgeven''. Indien je er op klikt, kom je op een pagina met keuzemenu, waarbij je jouw keuze kunt vastleggen.


Andere vragen?

Is je vraag nog niet beantwoord? Neem dan via Whatsapp contact op met het ANWB Leden Service Center.