ANWB Reizen en ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

 

ANWB Ledenreizen is aangesloten bij SGR, ANVR en Calimitetitenfonds

ANVR Reizigersvoorwaarden

De ANWB reisbedrijven, FOX, Pharos, ANWB Ledenreizen, ANWB Kampeerreizen, en ANWB Reisopmaat (KvK 27153706) zijn aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement – voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Lees hier verder:

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis genomen hebt van en akkoord gaat met de ANVR–Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Om rustig op reis te kunnen gaan, is het van belang zekerheid in te bouwen. Bij het zoeken van een reis kom je dan ook regelmatig het ANVR-logo tegen. Wat betekent dit en wat biedt het jou als reiziger? Zes redenen waarom het verstandig is om bij het boeken van je vakantie- of zakenreis op het ANVR-logo te letten.

Let op! Er is een afwijking in de voorwaarden van ANVR voor ANWB Reisopmaat. Wanneer je op de 'Boek mijn reis'-button klikt tijdens het maken van een boeking op anwbreisopmaat.nl wordt je boeking definitief. Houd er rekening mee dat het wijzigen van je boeking dan niet meer mogelijk is. Annuleren is wel mogelijk volgens onze algemene annuleringsvoorwaarden.

Algemene Reisvoorwaarden ANWB 

De navolgende bepalingen zijn door de ANWB reisbedrijven zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Lees daarom de Aanvullende reis- en annuleringsvoorwaarden van ANWB zorgvuldig door. Deze voorwaarden inclusief onze afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn verder ter aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

De ANWB reisbedrijven, FOX, Pharos, ANWB Ledenreizen ANWB Kampeerreizen, en ANWB Reisopmaat (KvK 27153706) zijn aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Vanaf 1 februari 2021 wordt bij iedere boeking een SGR-bijdrage berekend. Deze bijdrage voor het Garantiefonds Reizen bedraagt standaard € 5,- per persoon. Deze bijdrage is niet van toepassing als jouw boeking onder de volgende uitzonderingen valt:

  • De totale reissom per persoon is lager dan € 150,-
  • Voor kinderen tot 2 jaar (op het moment van boeken) hoeft geen bijdrage betaald te worden.

Er zijn ook afwijkingen van de bijdrage per persoon in geval van onderstaande situaties: 

  • Verhuur van vakantiewoning/appartement/stacaravan/tent: hier geldt een standaard afdracht voor 2 personen
  • Losse camperverhuur/losse charter- (zeil)schepen: hier geldt een standaard afdracht voor 2 personen
  • Verhuur losse campingplaats: hier geldt een standaard afdracht voor 1 persoon
  • Losse hotelovernachting: hier geldt een standaard afdracht voor 1 persoon
  • Losse autohuur/ferryovertocht: hier geldt een standaard afdracht voor 1 persoon
  • Losse buspendel: hier geldt een standaard afdracht voor 1 persoon

Als de uitzondering op jouw boeking van toepassing is, dan vind je de bedragen terug op de factuur van de door jouw geboekte vakantie of reis.

De SGR-bijdrage bestond al langer maar de bijdrage hiervoor is in 1999 afgeschaft. Dit omdat het fondsvermogen groot genoeg was om normale risico’s zonder consumentenbijdrage te dekken. Door Covid-19 heeft SGR meer garanties uitgegeven dan normaal en is het nodig om het fondsvermogen weer te versterken. Zo kun je in de toekomst zorgeloos blijven reizen en blijf je beschermd tegen faillissementsrisico's van reisorganisaties die bij de SGR zijn aangesloten.

Calamiteitenfonds

De ANWB reisbedrijven, FOX, Pharos, ANWB Ledenreizen ANWB Kampeerreizen, en ANWB Reisopmaat (KvK 27153706) zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

De garantieregeling van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

  • (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 pers. en n.v.t. op reizen in Nederland) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.