Houd de lijn vrij!

Ken je de geribbelde tegels op straat? Dit zijn geleidelijnen. In Nederland maken bijna 350.000 mensen met een visuele beperking gebruik van deze geleidelijnen om veilig hun weg te vinden. Met hun witte stok volgen zij de lijnen op de looproutes van en naar bijvoorbeeld stations en ziekenhuizen.

Functie en belang geleidelijnen niet bij iedereen bekend

Veel ziende mensen zijn zich niet of onvoldoende bewust van de functie en het belang van geleidelijnen. Het gevolg is dat er vaak fietsen, koffers en reclameborden op de lijnen worden gezet of dat mensen erop stilstaan. Deze obstakels leveren voor gebruikers van de lijnen een onveilige situatie op. Over straat lopen wordt onnodig, en vaak ook onbedoeld, extra moeilijk of zelfs gevaarlijk gemaakt voor blinde en slechtziende mensen. 

Campagne

Dit project wil het Nederlandse publiek middels een bewustwordingscampagne vertellen wat een geleidelijn is en waarvoor deze dient. De boodschap luidt: Houd de lijn vrij! Op deze manier worden mensen met een visuele beperking geholpen om zich makkelijker én veiliger van A naar B te verplaatsen.

Week van de toegankelijkheid

Tijdens de Week van de toegankelijkheid (oktober 2018) willen we in 1 gemeente starten met een pilot. In het voorjaar van 2019 willen we in 25 gemeenten tegelijkertijd dezelfde campagne laten plaatsvinden. Hierbij worden op belangrijke openbare plekken in de gemeenten naast geleidelijnen opvallende stickers geplaatst met de boodschap: Vrijhouden. Op strategische locaties zullen promotieteams flyeren en voorbijgangers aanspreken om hen te attenderen op het belang van de geleidelijnen. De promotieteams bestaan idealiter uit een mix van ziende en niet- of slechtziende promotors. Naast de fysieke campagne wordt de boodschap ook online uitgedragen.

ANWB-bijdrage gevraagd voor

De aanschaf van stickertegels.

Stem op dit project

Ben je enthousiast?

Log in en geef je stem aan dit project

Andere projecten Zuid-Holland

Stichting KDC AandachtsLab

Stichting KDC AandachtsLab

Stichting KDC AandachtsLab

Dit kinderdagcentrum voor Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen tot 18 jaar wil graag de kinderen mobieler maken.

Schoolplein Casimirschool

Schoolplein Casimirschool

De Casimirschool

De verkeersveiligheid rondom de Casimirschool verbeteren door het veilig en goed inrichten van het schoolplein

Woon- en werkplek Hethuis

Woon- en werkplek Hethuis

Stichting Hethuis

Een rolstoelbus voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking die gaan wonen en dagbesteden in Hethuis.

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit!

Kwintes, het Bruisnest

Het Bruisnest is een participatie-ontmoetingscentrum voor kwetsbare mensen die de verbinding met de samenleving willen leggen. Gevraagd: een bakfiets om catering te bezorgen en klussen uit te voeren.

Accu's voor Fietsmaatjes

Accu's voor Fietsmaatjes

A.C.M. van Weeghel

Nieuwe mobiliteit voor ouderen met een lichamelijke beperking. 

Natuureiland Pampus

Natuureiland Pampus

Bezoekerscentrum De Veenweiden

Wiebelpontons! Een stukje natuur dat de wijk verbindt.