Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Toegankelijke plantenkas Kraaybeekerhof

Midden in Nederland, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ligt de Kraaybeekerhof. Dit is een van de laatste werkzame landgoederen op de Stichtse Lustwarande en heeft een rijke historie. De Stichting Onroerend Goed Kraaybeekerhof wil de historische structuur van het landgoed zoveel mogelijk herstellen en onder de aandacht brengen. Als startpunt hiervoor is gekozen voor de restauratie van een voor Nederland unieke plantenkas uit circa 1875.

Vandaag de dag is de Kraaybeekerhof een unieke plek in Nederland. De kern wordt gevormd door de vermaarde Academie, die sinds haar oprichting toonaangevend is als opleidingsplek voor biologisch-dynamische landbouw. Ieder jaar zijn er ruim 100 studenten en meer dan 300 cursisten. Het landgoed trekt verder zo’n 10.000 bezoekers per jaar en is dagelijks openbaar toegankelijk. Naast de tuinen en de academie is er een restaurant gevestigd, waar verschillende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Verder worden er op het landgoed jaarlijks verschillende evenementen georganiseerd. 

Pluktuin voor eigen groenten en fruit

Bij de Kraaybeekerhof zijn ruim 50 vrijwilligers betrokken en het speelt een belangrijke rol in de buurt. Naast de bewoners van het ouderenwoonoord gebruiken ook andere bewoners het landgoed als ontmoetingsplaats. Vanaf dit jaar is er een pluktuin op het landgoed gekomen, waar buurtbewoners tijdens het seizoen hun eigen groenten en fruit kunnen plukken.

De stichting hecht erg aan het beter toegankelijk maken van de kas door verharde paden, een gelijkvloerse toegang en het betegelen van de binnenzijde van de kas. Zo wordt de kas toegankelijk voor iedereen, dus ook voor minder valide omwonenden met een rollator of rolstoel. Op deze manier kan iedereen genieten en participeren, en ontstaat nog meer de cohesie in de buurt. 

ANWB-bijdrage gevraagd voor

Het toegankelijk maken van de kas door harde bestrating, het wegnemen van drempels en het betegelen.