Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

30.000e fietshelm uitgedeeld in Fryslân

Veiliger fietsen met een fietshelm.

Al vijf jaar deelt de Provincie Fryslân in samenwerking met ANWB Streetwise, het verkeerseducatieprogramma, fietshelmen uit aan kinderen van groep 3 en 4 op basisscholen. Vandaag is de 30.000e fietshelm feestelijk uitgereikt op OBS De Blinker in Bolsward door Sipke van der Meulen (Provincie Fryslân), Jeroen Poos (Traumachirurg MCL) en Sébastiaan Laarman (Manager Maatschappelijke Projecten bij de ANWB). Aanvragen die uiterlijk 3 mei 2023 zijn ingediend, worden op 16 mei 2023 in behandeling genomen door het Comité.

De kinderen uit groep 3 en 4 hebben vandaag uitleg gekregen over het belang van een fietshelm. Aansluitend hebben zij een Streetwise-les Blik en Klik gevolgd met uitleg over wat kinderen zelf kunnen doen om de veiligheid in het verkeer te vergroten zoals veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s.

‘Kinderen zijn extra kwetsbaar op de fiets. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen verkeerssituaties vaak nog niet goed inschatten. Daarom ondersteunen wij initiatieven die het gebruik van een fietshelm stimuleren’, vertelt Sipke van der Meulen. ‘Een groot deel van de fietsers, die door een verkeersongeval ernstig gewond raakt of overlijdt, heeft hersenletsel. Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig hersenletsel met 60% en op dodelijk hersenletsel met 71%’, vult traumachirurg Jeroen Poos aan. ‘We zouden graag willen dat het gebruik van een normaal wordt. Juist daarom stimuleren we het gebruik bij kinderen, jong geleerd is oud gedaan’.

De kinderen van groep 3 en 4 in Friesland, die de afgelopen vijf jaar de praktijklessen van ANWB Streetwise hebben gevolgd, hebben allemaal een fietshelm gekregen, dat zijn er 6.000 in totaal. De ANWB  vindt dat er meer aandacht moet komen voor de verkeersveiligheid en fietsvaardigheden van kinderen. De ANWB ziet dat de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen de afgelopen jaren structureel afneemt. Bovendien wordt van kinderen meer gevraagd in het steeds drukker wordende verkeer. Jaarlijks raken gemiddeld 800 kinderen onder de 14 jaar ernstig gewond bij een fietsongeluk. Sébastiaan Laarman, van de ANWB, ‘De samenwerking met de Provincie is van grote meerwaarde, samen kunnen wij het gebruik van fietshelmen stimuleren. Met als resultaat dat het aantal jonge slachtoffers met hersenletsel als gevolg van een verkeersongeval de komende jaren daalt.’

Het stimuleren van het dragen van een fietshelm gaat onder andere met het ANWB Streetwiseprogramma maar ook via de website www.fryslanzetmop.frl. Dit maakt onderdeel uit van een landelijke campagne die Stichting Hersenstrijd voert.

Bron: SWOV 2020

Blijf op de hoogte

Dagelijks relevant nieuws en leuke tips