Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoeveel schadevergoeding en restitutie van jaargeld krijg je bij het opzeggen van de jaarplaatsovereenkomst t.g.v. herstructurering?

Vraag gesteld door JMBos op 25 november 2019

Wij hebben, evenals alle andere huurders van een jaarplaats, een aangetekende brief gehad waarin de eigenaar van de camping meedeelt dat hij onze overeenkomst opzegt tegen 31 december 2020 en wel op grond van herstructurering, artikel 11 lid 1 onder h van de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen 2016 met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar met de mededeling dat zij ons geen vervangende plaats aanbieden. Wij moeten onze standplaats dan volledig ontruimd en opgeruimd achterlaten. De camping stopt met vaste plaatsen en gaat verder met toeristische plaatsen.

Wij komen al 37 jaar op de camping en hebben in goed overleg een paar jaar geleden een stacaravan geplaatst en er een schuurtje, overkapping en terras aan toegevoegd. Wij willen de stacaravan en toebehoren verplaatsen naar een andere camping. Volgens de voorwaarden van de Recron gelden dan volgens mij o.a. de volgende artikelen:

  • De recreant heeft recht op een schadevergoeding en de ondernemer moet tevens de kosten van de verplaatsing op zijn terrein betalen (artikel 12 lid 5a).
  • De eigenaar van een stacaravan krijgt een bijdrage in de verplaatsingskosten die hij ten gevolge van de herstructurering moet maken van €1482 (artikel 12 lid 6) en een bijbehorende indexering (artikel 12 lid 9).
  • De recreant heeft recht op gedeeltelijke restitutie van het jaargeld voor de resterende periode. De recreant kan de laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar gratis gebruik maken van de plaats en als de recreant de plaats vóór 31 december 2019 ontruimt en opgeruimd beschikbaar stelt aan de ondernemer, dan heeft de recreant recht op restitutie van het jaargeld voor de resterende periode (artikel 12 lid 7).

Kunt u mij aangeven:

  • wat de hoogte is van de schadevergoeding waar ik recht op heb en of dat bedrag afhankelijk is van de plaats waar de stacaravan naar toegaat?
  • als het jaargeld €1800 bedraagt en de camping open is van 1 mei tot 1 oktober wat mijn jaargeldkosten worden als ik de plek op 1 maart, of 1 mei of 1 juli 2020 volledig heb ontruimd? Moet ik die datum van te voren afspreken?
Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U huurt een plaats op een camping. U heeft net een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat er een herstructurering plaats zal gaan vinden. U bent van plan om uw stacaravan te verplaatsen. U vraagt naar uw rechten.

Een herstructurering heeft vaak nogal wat voeten in de aarde. Als u geen vervangende plek krijgt aangeboden zult u op zoek moeten naar een alternatieve plaats en al uw bezittingen moeten verplaatsen. Daarbij heeft u op grond van de Recronvoorwaarden gelukkig wel een aantal rechten.

Op grond van de Recronvoorwaarden zijn er een aantal zaken geregeld in geval van herstructurering. Zoals u al aangeeft staat deze regeling in artikel 12 beschreven.

Als er geen plaats voor u is op de camping na de herstucturering heeft u recht op:

  • Een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van 1482 euro als u de plaats heeft ontruimd. De verplaatsingskosten vanaf de plaats tot buiten het terrein zijn voor rekening van de ondernemer.
  • Heeft u voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt en deze opgeruimd beschikbaar gestelt aan de ondernemer, dan heeft u recht op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst.
  • De laatste 6 maanden van de opzegtermijn van één jaar kan de recreant gratis gebuik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van voorzieningen, gas, water, elektra, kabel, riool etc. komen gedurende deze 6 maanden wel voor rekening van de recreant.

Van een aparte schadevergoeding naast de verplaatsingskosten wordt in de Recronvoorwaarden niet gesproken. U kunt daar op grond van deze voorwaarden geen aanspraak op maken.

Voor het komende jaar geldt dat u de laatse zes maanden niet hoeft te betalen als u dan nog op de camping verblijft. U betaalt nog wel de kosten voor electriciteit en dergelijke. U betaalt dus het stageld voor zes maanden, waarbij u per maand dat u eerder vertrekt restitutie voor die maand kunt vragen. Het hangt dan vervolgens van uw overeenkomst af welke bedrag u precies terug kunt vragen. De campinghouder kan u deze informatie geven.

Of u vooraf de datum van vertrek moet doorgeven, is niet geregeld in de Recronvoorwaarden. U kunt ook dit met de campinghouder bespreken.

Meer informatie over uw rechten bij herstructurering vindt u op onze website.