Naar artikel

naheffing tol portugal

Vraag gesteld door wiets op 22 februari 2018

In april 2012, net na invoering van tolsysteem ben ik over tolwegen gereden met auto/caravan, zonder een mogelijkheid te hebben gehad tol te betalen.
Bij alle locale instanties geweest, niemand wist een mogelijkheid tot betalen. Loop ik nu na 6 jaar het risico dat ik geregistreerd sta met mijn kenteken en alsnog aangehouden kan worden om per omgaande de uitstaande gelden verhoogd met boetes te betalen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Net na invoering van het tolsysteem in Portugal bent u in april 2012 over tolwegen gereden zonder te betalen omdat u die mogelijkheid niet had. U bent vervolgens bij verschillende instanties geweest om te vragen hoe u alsnog kon betalen maar niemand wist daar een antwoord op. U vraagt zich daarom af of u 6 jaar later nog het risico loopt dat u op uw kenteken verhoogde boetes zult ontvangen van de niet betaalde tolgelden.

Verjaringstermijn vordering
Verschuldigde tol betreft een civiel rechtelijke aangelegenheid. De verjaringstermijn in Portugal ter zake een civiele vordering betreft maar liefst 20 jaar. Ofwel; de vordering is nog niet verjaard. Ik acht de kans klein dat u nog een naheffingsaanslag krijgt maar de mogelijkheid bestaat wel.

Meer informatie over tol in Portugal vindt u op onze website.