Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verhoging kosten elektra Recron recreatiepark

Vraag gesteld door op 1 januari 2022

Kan een beheerder zomaar aan het einde van het seizoen de elektra verhogen. Dus eerst iets ontvangen en dan een prijs vragen?
 

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

 

De beheerder van de camping verhoogd aan het einde van het seizoen de tarieven van elektra. U vraagt of dit mag.

Als u een staplaats huurt zijn vaak voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen regelen wat kan worden doorberekend.
 
Is uw camping aangesloten bij de Recron? Dan gelden de Recron voorwaarden. Deze geven aan :

(Artikel 4)
Prijs en prijswijziging
1. Het jaargeld is overeengekomen op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst door de ondernemer vastgestelde tarieven. De ondernemer dient aan te geven wat in het jaargeld is inbegrepen. De ondernemer dient aan te geven welke bedragen hij naast het jaargeld in rekening brengt.
2. De ondernemer heeft het recht, ook na vaststelling van de tarieven en/of het jaargeld, kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, aan de recreant door te berekenen.

Wordt aan de beheerder een verhoging doorberekend, dan kan deze dus in bepaalde gevallen ook aan u worden doorberekend.

Kijkt u in de voor u geldende voorwaarden na wat er in uw geval is geregeld.

Lees ook: Vaste plaats - ANWB