Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Annulering (pakket)groepsreis vanwege te weinig belangstelling

Vraag gesteld door op 20 april 2022

Wij hebben een groepsreis naar Nepal geboekt bij een reisorganisatie. Zonder enige waarschuwing vooraf krijgen wij 3 weken tevoren te horen dat de reis niet doorgaat vanwege te weinig belangstelling.
Op de site van de organisatie is bestemming Nepal niet meer terug te vinden, dus wij hebben het idee dat ze het uit het aanbod geschrapt hebben, en daarom ook deze reis laten vallen. Maar wij hebben niet zomaar een andere vakantie geregeld, zo kort van tevoren, en hebben vorige week ook 140 euro betaald voor onze visa. Ze zijn niet van plan om ons dat geld terug te betalen. Kan dit zomaar?
(Een week nadat wij boekten, 3 maanden voor vertrek, hebben vrienden geprobeerd om ook te boeken, maar toen leek het vol te zitten. Het kan natuurlijk zijn dat zij zich vergist hebben, maar zo niet, dan klopt de reden van annuleren dus echt niet.)

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een (pakket)groepsreis geboekt bij een reisorganisatie. Slechts 3 weken voor de dag van vertrek heeft u van de reisorganisator begrepen dat de reis niet doorgaat vanwege te weinig belangstelling. De reisorganisator is bovendien niet voornemens de kosten gemaakt voor de visa-aanvraag aan u te restitueren. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

Pakketreis

In beginsel geldt dat de reisorganisator van een pakketreis moet zorgdragen dat de pakketreis conform de overeenkomst wordt uitgevoerd en/of wordt aangeboden. De reiziger moet zorgdragen voor tijdige betaling van de overeengekomen prijs. Als de reisorganisator zijn verplichtingen uit de pakketreisovereenkomst niet nakomt, raakt de organisator in beginsel schadeplichtig jegens de reiziger. De organisator moet bij beëindiging van de overeenkomst de reeds betaalde prijs restitueren en moet ingeval van schade een additionele schadevergoeding betalen. Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen prijs raakt de reiziger schadeplichtig jegens de reisorganisator. In beginsel raakt de reiziger in dat geval een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter waarde van 100% van de overeengekomen prijs.  

Beëindiging pakketreis

Op grond van art. 7:509 BW gelden er een aantal uitzonderingen op de hoofdregel. De reiziger kan in een aantal specifiek genoemde gevallen de overeenkomst kosteloos beëindigen. De organisator kan eveneens in een aantal gevallen kosteloos ontbinden. Als de reisorganisator de overeenkomst ontbindt, dan hoeft geen additionele schadevergoeding betaald te worden, wel moet de reeds betaalde overeengekomen prijs gerestitueerd worden.

Te weinig belangstelling

Een van deze gronden voor kosteloze ontbinding door de reisorganisator is als het aantal aanmeldingen lager is dan het in de overeenkomst genoemde minimumaantal reizigers. Als de reisorganisator de overeenkomst op deze grond wenst te ontbinden en zodoende geen additionele schadevergoeding verschuldigd raakt, moet de reisorganisator hierbij een termijn voor opzegging  in acht nemen. Voor reizen van meer dan zes dagen geldt een termijn van twintig dagen vóór het begin van de pakketreis.

Conclusie

Als in de reisovereenkomst een minimum aantal reizigers genoemd wordt en dit aantal zich niet heeft aangemeld, kan de reisorganisator de overeenkomst (kosteloos) beëindigen. U heeft in dat geval slechts recht op teruggave van de reeds betaalde reissom. Kosten die u i.v.m. deze reis heeft gemaakt zoals de aanvraag van het visum, hoeft de reisorganisator dan niet aan u te vergoeden.

Als u twijfelt aan de rechtmatigheid van de annulering dan kunt u als uw klacht niet (tijdig) wordt opgelost, het alsdan ontstane geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, mits de toepasselijke voorwaarden daarin voorzien. Anders zult u het geschil aan de rechter moeten voorleggen. Als u bijvoorbeeld zou kunnen aantonen dat de organisatie het doorgaan van de reis heeft belemmerd of als er geen minimum aantal deelnemers in de overeenkomst wordt genoemd, kan een procedure zinvol zijn.

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over het boeken van een reis