Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bus boete in het buitenland

Vraag gesteld door op 27 augustus 2020

Mijn dochter zit in Italië (Rimini) en heeft een boete van 67 euro gehad in de bus omdat zij en haar vriendin geen geldig vervoersbewijs hadden. De boete kregen zij van het vervoerdersbedrijf Start Romagna. Ze kregen de keuze om direct te betalen of later (in NL) waarbij de controleurs hadden vermeld dat later betalen duurder zou zijn (Na een week 82 euro, na 60 dagen boven de 100...etc) en hamerden op direct betalen. Zij hebben nu nog 2 dagen om te kiezen voor deze optie, en anders wordt de boete naar NL gestuurd. Nu heb ik gelezen dat het zou kunnen dat de boete in NL niet eens aankomt (een ov boete is misschien niet zo belangrijk). Denken jullie dat de boete aan zal komen in NL en hebben jullie een advies wat het beste is om nu te doen?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Uw dochter heeft onlangs een boete gekregen in Italië omdat zij geen geldig vervoersbewijs kon tonen bij een controle. Uw dochter heeft de mogelijkheid gekregen om de boete in Italië te betalen of de boete op te laten sturen naar Nederland. U heeft begrepen dat buitenlandse boetes, anders dan voor verkeersovertredingen zelden aankomen in Nederland. U wilt graag weten of het verstandig is om de boete op te laten sturen naar Nederland.

Geen geldig kaartje
Het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs wordt in veel Europese landen bestraft met een geldboete. Als een geldboete terecht is opgelegd moet deze boete worden betaald. Als de ontvanger van een geldboete het niet eens is met de opgelegde straf kan bezwaar worden gemaakt. Ook de toerist wordt geacht de plaatselijke regels te kennen.

Europese samenwerking
Het is vaak moeilijk om een geldboete te incasseren in een ander land dan waar de geldboete is opgelegd. De autoriteiten van het land waar de boete is opgelegd, kunnen betaling alleen binnen de eigen landsgrenzen afdwingen. Door het Kaderbesluit inzake de toepassing van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties, kan betaling van onherroepelijke geldboetes afgedwongen worden door de autoriteiten in het land waar de overtreder woont.

Bepaalde strafbare feiten
Dit kaderbesluit geldt alleen voor de in dit besluit genoemde strafbare feiten. Hierbij moet worden gedacht aan strafbare feiten zoals opgenomen in het wetboek van strafrecht en de verkeersovertredingen.

Inning overige geldboetes
Het vervoersbedrijf kan de vordering niet laten incasseren op grond van het kaderbesluit. Wel kan het vervoersbedrijf een incassobureau inschakelen. Pas als een veroordelend vonnis is verkregen kan betaling juridisch worden afgedwongen.

Conclusie
Als een boete terecht wordt opgelegd moet deze boete worden betaald. Het maakt daarvoor niet uit in welk land de overtreding is begaan. Het OV-bedrijf kan de boete niet op grond van het kaderbesluit laten innen door het CJIB. Het OV-bedrijf kan wel een incassobureau opdracht geven de boete te incasseren. Nadat een veroordelend vonnis is gehaald, kan u dochter gedwongen worden om tot betaling over te gaan in Nederland. In Italië kunnen de autoriteiten uw dochter wel dwingen tot betaling. Hoe langer gewacht wordt met het voldoen aan een terechte vordering, hoe hoger de bijkomende kosten zullen zijn.

Ik raad u aan de boete te betalen. Door ter plaatse te betalen voorkomt u verhogingen door incassobureaus.

Voor meer informatie over de inning van buitenlandse boetes in Nederland, verwijs ik u graag naar onze website.