Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag ik Heyse-haven invaren?

Vraag gesteld door AvSteenis op 30 augustus 2017

Als pleziervaarder ben ik recent in Rotterdam de Heyse-haven ingevaren. Een nicht van mij heeft pal aan deze haven een huis gekocht, en dat was de reden voor mijn korte invaart.

Ik ben door de Havenpolitie bekeurd, omdat dit niet zou mogen. Op de ANWB-waterkaart (Grote Rivieren West) én op de ANWB-waterkaart app staat bij deze kleine haven géén verbodsbord voor sport vermeld.
De bekeuring kan naar ik inschat wel 340 euro bedragen..

De vragen die ik heb:
1) klopt het dat het voor pleziervaart verboden is om de Heyse-haven in te varen?
2) Zo ja, waarom staat op de kaarten geen verbodsbord ingetekend?
3) Zo ja, wil de ANWB de bekeuring van 340 euro aan mij vergoeden?
4) Kan de kaart (én App) aangepast worden?
5) Ik ben ter goeder trouw bezig geweest, heb me vooraf vergewist van de kaarten etc. Zou bezwaar maken kan maken bij een rechter?

Ik verneem graag spoedig van u.

Vriendelijke groet,
Anton

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U vraagt of het verboden is voor pleziervaart om de Heyse-haven in Rotterdam in te varen.

In de wateralmanak deel 2 uitgave 2017 staat er onder Rotterdam de volgende tekst over de havens en aanlegplaatsen in Rotterdam:

Haven(s): Het is op grond van de Havenverordening Rotterdam verboden de zeehavens aan de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas (vanaf kmr 989,5 tot samenvloeiing Oude Maas kmr 1013,5) met een recreatievaartuig binnen te varen. Gemotoriseerde pleziervaart is toegestaan in de zeehavens waarin een jachthaven gevestigd is, mits de jachthaven op de snelst mogelijke manier wordt aangelopen of verlaten. Zie verder onder 'Lig- en aanlegplaatsen'. Aanlegplaatsen: Anders dan op officiële ligplaatsen is het verboden om ligplaats te nemen in het gehele gebied waar de Pleziervaartuigenverordening van kracht is.

Gezien er geen jachthaven in de zeehaven gevestigd is, is het verboden om met een pleziervaartuig de Heyse-haven in te varen.

U vraagt daarnaast ook waarom er op de kaart en app geen verbodsbord ingetekend is en of deze aangepast kan worden.

Wij zijn voor de kaarten altijd afhankelijk van wat wij aan informatie, correcties e.d. binnen krijgen. Zo ook de informatie voor waterkaart. Deze kaart verschijnt eens in de twee jaar. Volgend jaar komt er weer een nieuwe uitgave hiervan en wordt dit aangepast.

Wij kunnen de bekeuring niet voor u vergoeden. Wel kunt u tegen de bekeuring bezwaar maken. Zie hiervoor de achterzijde van uw bekeuring van het CJIB. Of het bezwaar zal worden gehonoreerd durf ik niet te zeggen. Temeer omdat de juiste informatie wel in de wateralmanak deel 2 2017 beschikbaar was. Ik raad u aan na te gaan of er ook borden op de kades staan waarop het verbod staat aangegeven. Zeker in de zeehavens van Rotterdam moet men er extra op bedacht zijn dat er beperkingen aan de pleziervaart gesteld zijn.

Een stappenplan en een modelbrief voor het maken van bezwaar vindt u op onze website.***

Reactie van AvSteenis:

Expert, bedankt voor uw antwoord. Het klopt alleen niet volgens mij!
U bent niet onpartijdig en wat mij betreft niet compleet in uw antwoord.

U schrijft: De ANWB is afhankelijk van informatie om een waterkaart of app te maken.
Maar: De ANWB beschikt toch ook over de Almanak 2?, waarin kennelijk uit af te lezen valt dat het verboden is de Heyse haven in te varen. Dus had ik dat van de ANWB producten mogen verwachten.

Daarom vind ik het teleurstellend dat de ANWB een forse bekeuring niet voor haar rekening neemt. (boete, lees: kosten van verbetering van het product)

U 'Wij kunnen de bekeuring niet voor u vergoeden'. Waarom niet?

Ik zal mijn rechtsbijstand inschakelen, en mogelijk ook de publiciteit zoeken om mensen te waarschuwen voor de producten van de ANWB. Jammer en erg teleurstellend dat een partij als de ANWB zo kleinzielig reageert. U gaat nog van mij horen.