Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerprobleem voor motoren

Vraag gesteld door J. Byker op 4 oktober 2020

Mag ik ook meerdere motoren parkeren in een betaaldparkerenvak voor auto's? wij parkeren hier namelijk 4 motoren en dan betaalt er 1 het parkeergeld voor die periode. Hiermee is toch het parkeergeld voldaan? En is er dan geen gegronde reden om de andere 3 motoren een parkeerboete te geven want deze plek levert zijn geld voor deze periode toch al op. Ik wil graag een duidelijk antwoord van u om deze discussie niet weer te hoeven voeren.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Parkeerbelasting is gedecentraliseerd geregeld. Iedere gemeente regelt per verordening c.q. Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit parkeerbelasting. Hierin staat opgenomen (per gemeente) dat, wanneer parkeerbelasting verschuldigd is, dit per motorvoertuig (definitie motorvoertuig art 1 RVV) geldt. 

Conclusie

Voor iedere afzonderlijke motor dient - waar van toepassing - parkeerbelasting te worden voldaan, ongeacht of er meerdere motoren in één en hetzelfde parkeervak worden geparkeerd.

Mocht u voorts nog aanvullende vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik u uiteraard graag weer van dienst.