Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Filerijden als stoplicht op rood staat

Vraag gesteld door T. Chung op 9 september 2020

Ik vroeg me af of het mag om tussen auto's te rijden wanneer het stoplicht op rood staat? Vaak zie ik het gebeuren in het verkeer dat vele motorrijders het doen.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of het eigenlijk is toegestaan wanneer motorrijders tussen de auto's vooraan bij een rood verkeerslicht gaan staan.

Het is niet bij wet geregeld dat motoren tussen de files door mogen rijden, maar er is een gedragscode met bijbehorende gedragsregels. Een motorrijder mag tussen een file doorrijden. Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto's mag niet meer zijn dan 10 km/h. Een rij vóór een rood verkeerslicht wordt ook beschouwd als file. Dan valt dit ''voorkruipen'' onder dezelfde noemer maar binnen de gedragscode. Mits die ruimte er uiteraard is én je het verdere verkeer niet hindert. Anders kan een dienstdoende agent toch een boete uitschrijven.

Overigens is deze actie niet altijd met als doel als eerste weg te zijn. Dat kan overigens ook juist gevaarlijk zijn wanneer je een andere verkeersdeelnemer ineens tegenkomt die dik door rood is gereden. De keuze om voor te piepen is ook omdat achteraan in de rij een motor voor achteropkomend verkeer wel ineens heel kwetsbaar wordt. Zoals óók in de file ontstaan de meeste ongelukken juist achterin de rij en daar wil een motorrijder om die reden dan liever ook niet zijn.

Zie aanvullend Vijf vragen over motoren in de file.

 

Reacties

E. Klaver

Auteur - 28 juni 2023

Klopt dit wel helemaal? Ik vraag het omdat de gedragscode van de KNMV in de folder de volgende tekstpassage bevat : "De gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilist én voor de motorrijder (zonder zijspan) en is alleen bedoeld om toe te passen bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen." Op snelwegen staan geen verkeerslichten, dus de gedragscode heeft daarop geen betrekking.
Overigens is het begrip 'file' in de wet niet gedefinieerd, maar gebruikt Rijkswaterstaat het als verzamelnaam voor een aantal soorten stagnerend verkeer, waarbij een afstand van tenminste 2 kilometer wordt gehanteerd. Doorgaans zijn wachtrijen voor verkeerslichten aanmerkelijk korter dan dat.

Jos

ANWB Expert - 29 juni 2023

Juridisch is het simpelweg niet toegestaan om voor te kruipen bij een stoplicht. Zoals u terecht stelt is de gedragscode niet van toepassing in een verkeerssituatie bij stoplicht (op de snelweg staan nota bene nooit verkeerslichten). Dus een rij voertuigen voor een verkeerslicht valt niet onder de definitie van een file. Dat is inderdaad een belangrijke nuance en klopt die passage in mijn eerdere antwoord niet.

De door mij genoemde overwegingen spelen daarentegen wel een belangrijke rol voor opsporingsambtenaren van verkeersovertredingen. In de praktijk wordt (mits met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd) zelden een boete opgelegd aan een motorrijder die voorkruipt bij het stoplicht. In dit kader misschien interessant de rijprocedure van het CBR (A) erop na te slaan waar het nadrukkelijk naast sociaal rijgedrag óók gaat over aangepast en besluitvaardig rijgedrag, waar ook letterlijk vermeld wordt ''dat voor een betere verkeersdoorstroming of
het bevorderen van een veiligere wegsituatie, het soms wenselijk is om anders dan voorgeschreven te handelen''
.

Hoewel een boete niet kan worden voorkomen, geldt het algemene advies voor motorrijders om altijd een veilige plaats in te nemen. In de praktijk worden geringe snelheidsovertredingen en het voorkruipen bij een stoplicht, als de veiligheid daarom vraagt (meestal het geval bij achteropkomend verkeer of bij gevaarlijke verkeerssituaties) nauwelijks beboet. Mits uiteraard wel onder de noemer van sociaal rijgedrag en is dat voor een uitvoerende agent wellicht de reden om in voorkomende gevallen wél een boete uit te schrijven. Doe je het netjes en gepast, dan zal dat zelden of nooit een aanhouding opleveren.