Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie bij nieuwe motor en verplicht onderhoud

Vraag gesteld door J.H. Beijersbergen op 18 december 2019

Ik wil een fabrieksnieuwe BMW motorfiets kopen en werk al 48 jaar als technisch specialist, afterales manager, en de laatste 20 jaar als docent autotechniek. Nu wil ik het eenvoudige onderhoud zelf uitvoeren maar de dealer geeft dan aan dat de garantie of eventuele coulance regelingen dan komen te vervallen. Mag men de consument dwingen om het gehele onderhoud bij de dealer te laten doen?

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U wilt een nieuwe motorfiets kopen en zou u het onderhoud graag zelf doen. Volgens de dealer vervalt dan de garantie. U vraagt of dit mag.

Aan de garantie kunnen voorwaarden verbonden worden. De voorwaarde dat u het onderhoud bij een bepaalde garage moet doen komt in de meeste garanties voor. Voldoet u hier niet aan, dan kan een beroep op garantie inderdaad worden afgewezen.

Naast de garantie kunt u als consument ook een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen (levensduur) hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf. Hoe ouder de auto, des te eerder u rekening moet houden met gebreken. Het gebrek moet bij de levering al aanwezig zijn geweest.

In uw geval betreft het een nieuwe motorfiets. Daarvan mag u een redelijke levensduur zonder problemen verwachten. Mocht er zich toch een gebrek voordoen, dan kunt u zich wenden tot de verkoper. U zult dan wel aan moeten tonen dat het onderhoud naar behoren is verricht en het gebrek niet door het door u uitgevoerde onderhoud of gebruik is veroorzaakt. Als het onderhoud bij de dealer wordt uitgevoerd is dat voor een mogelijke claim altijd makkelijker. Maar doet u het onderhoud zelf, dan zijn er in ieder geval geen voorwaarden die direct een vergoeding afwijzen. U heeft dus wel mogelijkheden op grond van de wet.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.