Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Inhalen indien één rijbaan

Vraag gesteld door E. Gillissen op 29 mei 2019

Ik heb een vraag over motorrijden in de file. Op de snelweg weet ik dat het toegestaan is om als motorrijder tussen de twee linker rijbanen door te rijden. Echter laatst werd ik ook ingehaald door een motor in een file op een weg bestaande uit één rijbaan. Mag dit? En wat zijn precies de regels?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten of u als motor mag inhalen bij een file op een weg bestaande uit één rijbaan.

Ik neem aan dat u de situatie bedoelt dat er sprake is van één rijstrook met een fysieke afscheiding van een eventuele tegenliggende rijstrook. Is die afscheiding er niet, dan mag een motorrijder (net als het overige verkeer) bij een file alleen inhalen bij onderbroken strepen op het asfalt.

Het is niet bij wet geregeld hoe motoren tussen/bij  files mogen rijden, maar er is een gedragscode met bijbehorende gedragsregels. Daarin staat onder meer waar een motorrijder niet mag rijden. Dat is op:

  • de vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld voor hulpverlening
  • de redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.
  • doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams.
  • verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar minder rijstroken).
  • puntstuk: witte wegmarkering (ook wel ‘taartpunt’ genoemd).

Als een motor rijdt op een weg bestaande uit één rijstrook, dan is het inhalen op de redresseerstrook dus niet toegestaan.  

Op onze website vindt u meer informatie over het motorrijden in de file